Design of Safety Barriers on the Road

Design of Safety Barriers

=73

Share This:

Cold Climate Engineering Master Program

Knut Vilhelm Høyland informerer om følgende:

Vi tilbyr, sammen med DTU i Danmark og Aalto i Finland, en internasjonal Nordisk master grad i Cold Climate Engineering. Programmet er nytt og de første studentene ble tatt opp høsten 2016.

Det er tre ulike retninger som alle innebærer opphold ved to universiteter.

 1. Land (1 semester i København, 2 semester på Grønland, 3 og 4 semester ved UNIS og eller NTNU)
 2. Sea (enten 1 år ved Aalto og andre år ved NTNU/UNIS, eller omvendt)
 3. Space (et år ved Aalto og et ved DTU)

De to første retningene kan passe utmerket for bygg og maskin studenter hos dere og det hadde vært flott hvis informasjon om dette kunne formidles til 3 klassene hos dere. Søknadsfrist er allerede 16 januar !  http://www.coldclimate-master.org/

Men, jeg kommer gjerne å informerer om dette hvis det skulle være en anledning. Til neste år er det kanskje mulig å treffe studenter i 5 semester og informere?

P.S. Studenter med BSc grad er selvfølgelig velkomne til å søke på vårt alminnelige Master i bygg og deretter velge spesialisering Arktisk teknologi.

=55

Share This:

SAAB et merke for ingeniører

Link

Jeg kjører min andre SAAB, en av de siste før General Motors tok over. Kvalitet koster…

=82

Share This:

Tradisjonelt bygghåndtverk

To innlegg:

Truer offentlig anbudspraksis bygningsvernet?

Slik bør vi ta vare på fredede bygg

=59

Share This:

Plan for etterbruk av oljeplattformer

Master plan for etterbruk av oljeplattformer

=67

Share This:

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

Se forøvrig www.fosenbrua.no

Havnedirektør Einar Hjørthol sier følgende:

Vi står foran en større omlegging av transport og logistikk i forbindelse med utvikling av autonome fremkomstmiddel og digitalisering.

Trondheimsfjorden er bl.a. øremerket som testområde for autonome fartøy og vi er involvert en FoU-søknad med aktører fra industri, akademia og det offentlige. Målet er bl.a. å utvikle et konsept for en konkret shuttle-rute på Trondheimsfjorden (lokaldistribusjon av gods fra et moderskip eller knutepunkt).

Det er en rekke problemstillinger som reiser seg i forbindelse utvikling av autonome transportveier, og mange er knyttet til logistikk.

Er noen av disse aktuelle som bacheloroppgaver?

 • Utfordringer og flaskehalser knyttet til sømløs transport fra Rotterdam til Midt-Norge sjøveien; merking, knutepunkt, lokaldistribusjon mm
 • Utvikling av autonom havn på Pir II hvor lastbærere på sjø og land synkroniseres; kapasiteter, dokkingstasjoner, autonome flak til sluttdestinasjon mm
 • Energiforsyning til autonome lastbærere; induktiv lading, hydrogen, havn som energiknutepunkt mm
 • Design av fremtidig havn for mottak av shuttlefartøy; arealplanlegging, konstruksjoner mm

Pir II skal gjennom en transformasjon til en fremtidsrettet havn – og hva vil det være? (muligens små shuttle-skip)

Vil det være interessant å bruke Pir II som et storskala testcase hvor studenter kan bidra i ulike faser av utviklingen?

Det er sikkert mange av problemstillingene som kan være tverrfaglige.

=54

Share This:

Global oppvarming endrer vannkvaliteten i fiskevann(?)

Kontaktpersoner for fiskarlaget. Primært Leder: Joachim Sundi

Gangåsvatnet Fiskelag hevder å se flere tegn og en uheldig utvikling med tanke på tilgroing og fiskens dårligere kondisjon. Fiskelaget undrer om noe av dette kan skyldes global oppvarming, eller forsterkes av global oppvarming.

Gangåsvatnet ble regulert og kraftstasjonen var i drift fra 1908 av Salvesen & Thams. Salvesen & Thamsvar tidligere (var) en del av Orkla konsernet. Salvesen & Thams er i dag et eget uavhengig selskap men jobber fortsatt i det samme segmentet. Rettighetene til Gangåsvatnet er nå solgt til firmaet Bekk & Strøm.

Gangåsvatnethar en reguleringshøyde på 2.3 meter. Vannforsyning fra Våvatnet til Orkdal kommune påvirker vannstanden. Våvatnet renner ut i Gagnåsvatnet og har en reguleringshøyde på 5.7 meter  (dette etter opplysning fra Arve Slørdal i Salvesen & Thams).

Et tapperegime med relativt stor senking av vatnet i den sårbare vekstsesongen og i reproduksjonstida, vil sannsynligvis forsterke en negativ utvikling av vannkvaliteten.

Fiskarlaget ønsker å se på  muligheter til å bedre vannkvaliteten igjennom mer optimalisering av vannkvalitet fremfor kraftproduksjon. Kanskje koster det heller ikke så mye? Det er det grunn til å se på mener fiskarlaget. Kanskje er det også behov for å lage et mer fremtidsrettet regelverk rundt dette – spesielt siden rammebetingelsene for økosystemet har endret seg grunnet høyere gjennomsnittstemperatur igjennom året.

Stikkord i kombinasjon med global oppvarming er bl.a.:

 • Vannføring om vinteren
 • Tapping av vann for kraftforsyning på dypt vann kontra grunt vann
 • Tapping om sommeren og erosjon – endring av konsistens på sedimenter under vannet
 • Tapping om sommeren og tørking av undervannssedimenter som flyter opp/blir med til overflaten når vannstanden stiger og vatnet fylles igjen.
 • Gårdsdrift og avrenning rundt vannet.
 • Spillvann og kloakk fra husholdninger

Se Gangåsvatnet Fiskelag (www.gangaasvatnet.no)  for mer informasjon.

Erik Høy i Thelma biotel. Skriver følgende om prosjektet:
Hei, dette ser spennende ut. Det er denne typen og tilgrensende problemstillinger vi selger mest utstyr til.
Avhengig av hva som blir produktet studentene skal komme fram til så kan de kanskje ta en prat med Jan Davidsen på NTNU Vitenskapsmuseet eller Henning Urke på INAQ for å få litt førstehåndserfaring og kunnskap om den typen studier. Det med vannføring/kraftkjøring og design for dammer, vanninntak, tuneller, turbiner osv er store spørsmål der det er kontinuerlig behov for mer kunnskap for å minimere miljøpåvirkninga av inngrepene.

www.konstruksjon.com/manuel/gammel/onshore/vann/IMG_1790.jpg

www.konstruksjon.com/manuel/gammel/onshore/vann/IMG_1793.jpg

www.konstruksjon.com/manuel/gammel/onshore/vann/IMG_1794.jpg

www.konstruksjon.com/manuel/gammel/onshore/vann/IMG_1795.jpg

=68

Share This:

Pil&Bue kobler seg til Njord

Pil&Bue kobler seg til Njord

=66

Share This:

Todalsfjorden neste aktuelle storprosjekt i regionen?

https://www.nrk.no/mr/todalsfjordkryssing-neste-1.13548312

Todalsfjorden neste prosjekt?

=54

Share This:

Regulering bruk av vogntog på norske veier på sin plass?

Regulering samt endring av filosofi i forhold til transport av godt på plass? Se link fra adressa.

Autonome kjøretøyer ser ut til å komme fort.

=74

Share This:

Kontrakt til Polen på bygging av Tana bru

Kontrakt til Polen på bygging av Tana bru

http://www.vistal.pl/

=66

Share This:

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

=59

Share This:

Mangler BA-bransjen Lean-kompetanse?

Business innovation AS har ideer om hvordan utvikle team

Link til presentasjon Erik Holm, Business Innovation AS

=56

Share This:

Utbygging av Trestakk vedtatt

Link til artikkel i Tidens krav

=61

Share This:

VNG velger Njord for Pil&Bue skriver Tidens krav

Link til artikkel i Tidens krav

=62

Share This:

Stavåbrua har kapasitetsproblemer

Stavåbrua sør for Berkåk antydes å ha kapasistetsproblemer

=51

Share This:

Gamle Hell jernbanebru skal forskes på i ti år

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2016/06/29/Forskere-skal-f%C3%A5-den-gamle-brua-p%C3%A5-Hell-til-%C3%A5-kollapse-12961592.ece

=57

Share This:

Trondheimsporten

=45

Share This:

Master theses “Department of Structural Engineering” NTNU

Link to Department of Structural Engineering master theses

=75

Share This: