Oslo bygd på verfts og industrivirksomhet med de svinginger det førte med seg.

Verftsvirksomhet og industri var viktig for Oslo.

Oslo opplever ikke i dag de svingningene som andre tettsteder langs med kysten opplever.

=48

Share This:

The importance of clasic handcalculations

Classical Hand Calculations in Structural Analysis

=77

Share This:

Olje&Gassnæringen ønsker å bli bedre til å håndtere kriser

Se link

=53

Share This:

Tidens krav: Utvikling av høyskolesenter i Kristiansund

I 2014 skrev jeg følgende (se link).

Utvikling av høyskolesenter i Kristiansund

http://www.tk.no/meninger/leder/utdanning/behov-for-studieplasser-i-kristiansund/o/5-51-259226

=51

Share This:

Statoil har konsesjon på å drive havvindsanlegg utenfor New York

http://www.tk.no/nyheter/vindkraft/statoil/statoil-vant-budrunde-om-havvind-utenfor-new-york/s/5-51-258235

Statoil har konsesjon på å drifte havvindsanlegg utenfor New York

=69

Share This:

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for alpene

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for Alpene

=53

Share This:

NTNU AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems

Nettside for AMOS

=48

Share This:

Område for autonome skip satt utenfor Munkholmen

Område for autonome skip satt i Trondheim kommune  .

Ørnulf Rødseth er en person å kontakte om dette.

=62

Share This:

Satsing mot havrommet i Kristiansund

Nytt utvidet industriområde med satsing mot Havrommet på Frei i Kristiansund kommune

=50

Share This: