1. April: La laksen svømme til Europa selv

Interessant tanke: Hvor langt kan laksen svømme selv til Europa.

https://lakseelver.no/news-2017/soker-utviklingskonsesjoner-villaksoppdrett

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *