Fylkesordfører og bruk av havrommet

http://www.adressa.no/meninger/kronikker/2017/05/29/Klima-og-teknologirevolusjon-i-Trondheimsfjorden-14786416.ece

Greit å ta med seg i videre arbeid i forhold til studentprosjekter. Med utgangspunkt i havnesjefen i Trondheim havn sine visjoner kom vi så langt i 2017.

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

 

=11

Share This:

Hyperloop Trondheim – Oslo – Paris?

Noen jobber med dette på fritiden..

Tidligere linker funnet rundt Hyperloop…

NTNU bachelor studenters vurdering av problemstillingen Trondheim – Oslo. Å transportere varer er kanskje minst like klimavennlig spesielt med tanke på at Laksetransporten planlegges å 5 dobles.

Hyperloop til København er det smarteste mener Miljøpartiet De Grønne.

=12

Share This:

World Scientific – Coastal Engineering Journal

Link til Coastal Engineering Journal

=12

Share This:

Utviklingen innenfor droner er eksplosiv

Beskrivelse fra Aftenposten

Bruk av sivile droner øker drastisk – fly som transporterer gods

Oslo får selvkjørende busser i 2018 Link til Aftenposten

Sweden launches Europe’s largest testing area for drones

Droner i kommersiell drift i Dubai fra juni 2017

Christines drone kan revolusjonere forståelsen av havet

Droner som kjøretøy og transportmiddel er under stadig utvikling

Studenters tanker rundt bruk av droner. Hvor starter vi nå?

8 droner er nok til å overvåke hele kraftnettet

Iron man – snart virkelighet?

Inspeksjon med drone

=10

Share This:

Forlanger finansiering av Fosenbrua hvis sammenslåling

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2017/05/11/Kobler-storkommune-til-bru-over-Trondheimsfjorden-14715916.ece

=10

Share This:

Politiker ønsker flere broer i Møre og Romsdal

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/more-og-romsdal/more-og-romsdal-trenger-flere-bruer/o/5-51-306612

=10

Share This:

Regionale forskningsfond Midt-Norge

Link til informasjon om forskningsfond

=10

Share This:

Forskningsmidler innen havrom – forskningsrådet

Forskningsmidler innen havrom

=10

Share This:

Campus Kristiansund

 

Informasjon om Campus Kristiansund fra Tidens Krav

 

=11

Share This:

Midt-Norsk havbruk skal utvikle 4 nye supermerder

Innslag fra Trønderavisa

=10

Share This: