Ny stilling på NTNU optimalisering av dynamiske systemer

Stillingsbeskrivelse

=36

Share This:

Næringsutvikling av kysten i Midt-Norge

Her kommer mine tanker rundt utvikling av kysten i region Midt som kan bli et utgangspunkt til studentprosjekter.

Prosjektforslag:

Se på flytransportanlegg og logistikk Kvernberget lufthavn.

Tidens krav: Samhandling med Hitra/Frøya er viktig

Tidens krav: Møre og Romsdal trenger flere bruer

=35

Share This:

Bjørndalen bru tas vare på av et lokallag

Bjørndalen bru – kommunen tar over?

Jeg tenker å ta kontakt med dette lokallaget for å få oversikt over status. Dette kan være en fin oppgave for en Ingeniørfaglig systemtenkningsgruppe.

=49

Share This:

Konsept Buvik terrasse

Haveihuis Antwerpen

=49

Share This:

Protected: Pilotprosjekt flytebru

This content is password protected. To view it please enter your password below:

=35

Share This:

Prosjekt Heimat

Project Heimatt / Prosjekt Heimatt
was established Nov 10 2014 with the purpose of bringing home to Orkdal The Norway Pavilion, a stave church copy made for The World’s Columbian Exposition in Chicago 1893. Within just one year The Pavilion came – in parts – to Orkanger harbor, and it will be erected in September 2017.

https://www.facebook.com/projectheimatt/

=56

Share This:

Utvikling av området sør for Trondheim

Er det bare kjøretid som teller – diskusjon i Trøndbladet

Ordfører mener at krysset kan bygges anneledes uten at det påvirker planen til prosjekt

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/11/21/Flertall-for-%C3%A5-sl%C3%B8yfe-Lerkrysset-15633241.ece

Link: Det må legges til rette for at folk skal flytte til Gauldalen

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/10/23/Se-Klett-krysset-fra-luften-15464374.ece

Link til Trønderbladet: Her skriver Trønderbladet om kjernepunktet som jeg tenker at studentene med prosjektene sør for Trondheim. Kanskje er dette et resultat av aktiviteten før prosjektene har kommet ordentlig i gang?.

Noen stiller spørsmålstegn ved hele Torgaardprosjektet (se link).

Innlegg i Trønderbladet: Diskusjon rundt utvikling av Melhus sentrum

Folket mener det går nedover i Melhus og Midtre Gauldal

Fra Adressa: Noen mener det går for sakte sør for Trondheim

Krav om tunnel under Vassfjellet fort

Næringsforeningen i Trondheim kan ha nyttige innspill. Informasjon fra Orkanger Oljeforum og Berit Rian vil ved anledning følges opp.

Aktuelle studentprosjekter i 2016 og 2017 er listet opp under her. Det har i starten av mai 2017 vært et møte med ordfører, rådmann og teknisk sjef for å diskutere de store linjene i regionen og hvordan man kan få til et tettere samarbeid og finne aktuelle prosjekter for studenter først og fremst for bygg-avdelinga på bachelorstudiet på NTNU men også som en start for å få kommunen til å tenke samspill med universitet som har et uforløst potensiale. Har også snakket med Skaun kommune og rådgiver Sigve Laugsand der. Det et utgangspunkt da jeg tenker at hele dalføret bør tas i sammenheng. Et referat er skrevet som et innspill til kommunen med basis i hva som ble oppfattet som de store linjene. Midtre Gauldal har også stor utvikling spesielt innen trevareindustri. Det er noe som bør forfølges siden tre har et blitt mer aktuell i konkurranse spesielt i forhold til betong.

Se link til presentasjon fra Adm. dir Støren Trevareindustri

Gauldal et utgangspunkt mot Forelhogna naturreservat

Norsk kylling flytter virksomhet ut av Midtre-Gauldal

Studentprosjekter i 2016 og 2017:

Spesielle prosjekter og happenings i området

– Jordhus på Singsås
Hytte 10 meter over bakken
– Effektiviering av produksjon tre på Støren

=59

Share This:

Seasight future on the fjord

Seasight-ii-future-of-the-fjord

Dette er et nok et tilskudd i forhold til å kunne bruke havrommet.

Kostnader knytter til vindmøller

Fest for verdens første havmerd på Frøya

Link til verdens første havmerd på www.froya.no

Forskere møter motkrefter på negative funn. Er det så lurt for Norge på lang sikt med sine ambisjoner?

Link til: De forbannede lakseforskerne fra Morgenbladet

Offshorenæringa kommer tilbake for fullt

Offshore sjef tror på oppsving for olje

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

Førerløse skip – Trondheimsfjorden vil bli mer brukt

=37

Share This:

Effektivt vei og kollektivsystem i Trondheim

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/12/06/Planlegger-18-km-ekspressvei-for-sykkel-fra-Heimdal-til-Reppe-til-24-milliarder-15707607.ece

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/11/23/Vil-bygge-gondolbane-mellom-Ilsvika-og-V%c3%a5ttakammen-15619669.ece#cxrecs_s

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2017/09/26/Skal-svare-p%C3%A5-hvordan-By%C3%A5stunnelen-kan-bli-15356932.ece

Se animasjon av den nye Sluppenbrua med ekspress-sykkelvei

Adressas oversikt over det nye rutekartet i Trondheim

Link til animasjon av gangvei på Sluppen.

I min verden hadde det vært smartere å lage et system der trafikken i hovedsak gikk i et ringveisystem rundt byen. Kun trafikk som har noe i sentrum å gjøre sluses inn dit. Det vi ser fra forslaget her er at hovedveien fortsatt går via Kroppanbrua og rett inn til sentrum i stedet for rundt.  Jeg tenker at kun bybusser går inn i sentrum. Alle andre busser har stopperplasser for å sette av folk på ringveisystemet eller går direkte ut igjen til sitt distrikt. Jeg tenker at det burde være satt av store areal for stopperplasser for busser og taxi på sluppen. Jernbanen går også rett forbi. Studentene så også på muligheten for å lage en jernbanestasjon her som kan knyttes til bil, taxi og bussforbindelsen.

I artikkelen under vises mine studenters arbeid i 2016 og 2017 i forhold til utvikling av ringveisystem og et bilfritt Trondheim sentrum. Det kan se ut som om noe i denne presentasjonen kan være inspirert av studentenes arbeid.

Byprosjekter Ingeniørfaglig systemtenkning

=39

Share This: