Bjørndalen bru tas vare på av et lokallag

Bjørndalen bru – kommunen tar over?

Jeg tenker å ta kontakt med dette lokallaget for å få oversikt over status. Dette kan være en fin oppgave for en Ingeniørfaglig systemtenkningsgruppe.

=35

Share This:

Konsept Buvik terrasse

Haveihuis Antwerpen

=38

Share This: