www.konstruksjon.com

Bjørndalen bru tas vare på av et lokallag

Bjørndalen bru – kommunen tar over?

Jeg tenker å ta kontakt med dette lokallaget for å få oversikt over status. Dette kan være en fin oppgave for en Ingeniørfaglig systemtenkningsgruppe.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar