Klimaplan Trondheim kommune

Vi har i ingeniørfaglig systemtenkning satt fokus på klima som en viktig del av opplæringen for Ingeniørfaglig systemtenkning.

Det viser seg at denne miljøplanen medfører en del utfordringer for prosjekter som Fosenbrua. Denne brua er avgjørende for videre utvikling på Fosen. Det vises blant annet til rapporter der Sotra og Askøy utenfor Bergen som hadde omtrent samme befolkningsgrunnlag som Fosen tidlig på 60 takket har økt folketallet med over 60 % mens folketallet på Fosen har gått ned med 6-7 %.

Se www.fosenbrua.no

FOSENBRUA

Det har vært gjennomført prosjektoppgaver rundt bru over Trondheimsfjorden nå i 2 år.  Jeg tenker at det er en viktig samfunnsoppgave å få løst og som studentene kan bidra til.

I saker til behandling her, finner du klimaplanen som vedlegg på sak PS0076/17.

Det refereres til Trondheims klimaplan her (se link)

Det opplyses om at bystyret vedtok planen med en del endringer den 18.5. En ny versjon av klimaplanen med innarbeidet bystyrevedtak vil bli gjort tilgjengelig om kort tid opplyses det. Saken oppdateres.

https://www.trondheim.kommune.no/klima-energi/

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *