www.konstruksjon.com

Sosial kreditt satt i system i Kina

https://www.aftenposten.no/verden/i/L015mP/I-Norge-avgjor-kredittrangeringen-din-om-du-far-lan-i-banken-Kinas-nye-system-vil-avgjore-om-du-ogsa-far-sitteplass-pa-toget

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar