Romsås – et radikalt eksempel på en drabantby

https://www.aftenposten.no/osloby/i/jPjKL0/Ingen-andre-steder-i-Norge-finnes-det-et-like-merkverdig_-originalt-og-radikalt-boligprosjekt-som-Romsas

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *