Velkommen til

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjon og design
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Offshore, havrom, bruer, bygninger, andre typer konstruksjoner
  • Prosjektgjennomføring (studier, forprosjekter, detaljprosjekter, montasje, ferdigstillelse, demontering)
  • Prosjektledelse og planlegging
  • Mindre arkitekttjenester som har konstruksjonsinnhold
  • Utvikling av styrkeberegningsverktøy
  • Annet

Ta kontakt med

 

Share This: