www.konstruksjon.com

Skråstagbroer i stål

Tana bru er en skråstagbru som nå bygges i stål. Typiske kabler som kan brukes: http://www.spennteknikk.no/brosjyrer/BBR-Cona-Multi-spenntausystem-24022011.pdf Begreper: Lukka spiralslott “lissa” Oppspenning balansert med å unngå løft på den andre siden av brua. Forsøker å tilstrebe lik kraft mellom stengene. Share…

=90

Bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong: Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt. Skråstagbro med bruk av betongelementer 30m høy mast (energi infrastruktur) som består av 20 elementer (profiler med…

=122

Stål som bæresystem i bygninger

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være: Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin Produksjonsmetoder Profilvalg Knutepunktsdetaljer Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse, maskiner) Strengere regler for kontroll, godkjenning og utførelse gir mer omfattende kontroll av bl.a. sveiser.…

=137

Dynamikk på gangbruer

Dynamikk på gangbruer

Sjekk av dynamikk gangbruer – Prosjekteringsregler for bruer håndbok 185 – gammel versjon. Aktuell bru å se på. Nesttun gangbru. Referanse i Brutus: 12-2523 Nesttun III Eksistererende bru – bruprosjektering: Bruprosjektering, Statens vegvesen Share This:

=180

En forsiktig start

En forsiktig start

Jomar Tørset ser etter 3 tiår med prosjektering og fabrikasjon av stålkonstruksjoner å ha ansatt ca. 50 personer i andre bedrifter som naturlig å se på muligheten for å starte egen virksomhet. Han har derfor opprettet denne nettsiden www.konstruksjon.com og…

=169

www.konstruksjon.com

www.konstruksjon.com

driver med konsulenttjenester innen konstruksjonsteknikk på tvers av bransjer. Det er spesielt stålkonstruksjoner vi er gode på men kan også løse enklere oppdrag i andre materialer (betong/stål/aluminium/geoteknikk/dynamikk). Vi bidrar også gjerne med utvikling og gjennomføring av dine prosjekter. Kapasiteten i…

=146

Last responsible moment

Last responsible moment

Organisasjoner som er god på samhandling kan korte ned byggetida og samtidig lære raskere og gjøre mindre feil. Fred Fikse Forbord har i sin bacheloroppgave sett på effektivitet i byggebransjen og da spesielt leilighetsprosjekter. Oppgaven fant han på Veidekkes nettside…

=171

Skip to toolbar