Utvikling av området sør for Trondheim

Er det bare kjøretid som teller – diskusjon i Trøndbladet

Ordfører mener at krysset kan bygges anneledes uten at det påvirker planen til prosjekt

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/11/21/Flertall-for-%C3%A5-sl%C3%B8yfe-Lerkrysset-15633241.ece

Link: Det må legges til rette for at folk skal flytte til Gauldalen

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/10/23/Se-Klett-krysset-fra-luften-15464374.ece

Link til Trønderbladet: Her skriver Trønderbladet om kjernepunktet som jeg tenker at studentene med prosjektene sør for Trondheim. Kanskje er dette et resultat av aktiviteten før prosjektene har kommet ordentlig i gang?.

Noen stiller spørsmålstegn ved hele Torgaardprosjektet (se link).

Innlegg i Trønderbladet: Diskusjon rundt utvikling av Melhus sentrum

Folket mener det går nedover i Melhus og Midtre Gauldal

Fra Adressa: Noen mener det går for sakte sør for Trondheim

Krav om tunnel under Vassfjellet fort

Næringsforeningen i Trondheim kan ha nyttige innspill. Informasjon fra Orkanger Oljeforum og Berit Rian vil ved anledning følges opp.

Aktuelle studentprosjekter i 2016 og 2017 er listet opp under her. Det har i starten av mai 2017 vært et møte med ordfører, rådmann og teknisk sjef for å diskutere de store linjene i regionen og hvordan man kan få til et tettere samarbeid og finne aktuelle prosjekter for studenter først og fremst for bygg-avdelinga på bachelorstudiet på NTNU men også som en start for å få kommunen til å tenke samspill med universitet som har et uforløst potensiale. Har også snakket med Skaun kommune og rådgiver Sigve Laugsand der. Det et utgangspunkt da jeg tenker at hele dalføret bør tas i sammenheng. Et referat er skrevet som et innspill til kommunen med basis i hva som ble oppfattet som de store linjene. Midtre Gauldal har også stor utvikling spesielt innen trevareindustri. Det er noe som bør forfølges siden tre har et blitt mer aktuell i konkurranse spesielt i forhold til betong.

Se link til presentasjon fra Adm. dir Støren Trevareindustri

Gauldal et utgangspunkt mot Forelhogna naturreservat

Norsk kylling flytter virksomhet ut av Midtre-Gauldal

Studentprosjekter i 2016 og 2017:

Spesielle prosjekter og happenings i området

– Jordhus på Singsås
Hytte 10 meter over bakken
– Effektiviering av produksjon tre på Støren

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *