Verden største installasjonsfartøy på Johan Sverdrup

https://e24.no/energi/equinor/spektakulaer-sverdrup-milepael-verdens-stoerste-fartoey-skal-loefte-boreplattformen-paa-plass/24343067

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *