Langnuen verdens lengste aluminiumsbru?

https://www.hydro.com/en/media/news/2020/joining-forces-to-make-the-worlds-longest-aluminium-bridge-a-reality/

=5

Share This:

Delft Hyperloop

https://www.delfthyperloop.nl/en/

=5

Share This:

Dalbekk

DBjørndalsveien
1481 Hagan

Link

Vei fra buss ved Hagansenteret

Gangvei fra Romsås T-bane (kan kortes inn via stier fra Steinbruvannet)=8

Share This:

CO2 fangst for NORCEM

https://www.akersolutions.com/news/news-archive/2020/aker-solutions-signs-agreement-to-deliver-co2-capture-plant-for-norcem/

=11

Share This:

Regulering for havvind

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/

=12

Share This:

Dempning i FEM-analyser

https://www.comsol.com/blogs/how-to-model-different-types-of-damping-in-comsol-multiphysics/

=16

Share This:

Kan det gå kvikkleire skred på tomta di?

https://www.ngu.no/blogg/kan-det-g%C3%A5-kvikkleireskred-p%C3%A5-tomta-mi

=12

Share This:

Ilhaugen herregård


https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=177457817 H

Dette ble laget som en test av programmet Archicad som jeg nylig har investert i. Bildene viser eksisterende løsning samt nye “Ihaugen herregård”. Dette siden jeg syntes løsningen som kom opp da jeg jobbet med dette ser ut som en herregård.

Bilde 1

Bilde 2

=21

Share This:

Kunstige øyer København

https://www.linkedin.com/posts/the-b1m-ltd_construction-architecture-copenhagen-activity-6656616694208962561-f-j9

=21

Share This:

Bygningsvern

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-sor-trondelag/bilder-fmst/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/kulturlandskap-i-sor-trondelag/rapport-for-skaun.pdf

=27

Share This:

Alexander Kielland

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/reportasjer/2020/kielland-40-regelverksutvikling/

=22

Share This:

Heart of Tango

=22

Share This:

Næringsutvikling rundt Trondheimsfjorden

=28

Share This:

Frokostmøte Støren, kobling næring og utdanning


https://www.nitr.no/no/moter/6921d447-603d-ca59-b5a6-5dcbed9120b6

=28

Share This:

Frokostmøte Støren, kobling næring og utdanning

https://www.nitr.no/no/moter/6921d447-603d-ca59-b5a6-5dcbed9120b6

=34

Share This:

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712

=36

Share This:

Marinebyen i Trondheimsfjorden

=39

Share This:

Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610471

=38

Share This:

Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610468

=41

Share This:

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897

=45

Share This:

Hengebru Langenuen

=44

Share This:

Vibrasjon og støy – Jan Wigaard 2007

https://docplayer.me/975458-Vibrasjonsproblematikk-pa-offshorekonstruksjoner-eksempler-og-losninger.html

=46

Share This:

Vibrasjon og støy ifm. ventiler

https://www.tu.no/artikler/korrekt-kapasitet-lavere-leven/218499

=46

Share This:

Vibrasjon og støy – masteroppgave

https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/183042/MasteroppgaveDanielBerlinBardsen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

=47

Share This:

HGG-format koblinger

/https://www.hgg-group.com/learn-about/fitting-and-welding/

=45

Share This:

Patent vindmølle

https://patents.google.com/patent/EP2290237A2/zh

=40

Share This: