Langnuen verdens lengste aluminiumsbru?

https://www.hydro.com/en/media/news/2020/joining-forces-to-make-the-worlds-longest-aluminium-bridge-a-reality/

=5

Share This:

Delft Hyperloop

https://www.delfthyperloop.nl/en/

=5

Share This:

Dalbekk

DBjørndalsveien
1481 Hagan

Link

Vei fra buss ved Hagansenteret

Gangvei fra Romsås T-bane (kan kortes inn via stier fra Steinbruvannet)=8

Share This:

CO2 fangst for NORCEM

https://www.akersolutions.com/news/news-archive/2020/aker-solutions-signs-agreement-to-deliver-co2-capture-plant-for-norcem/

=11

Share This:

Regulering for havvind

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/

=12

Share This:

Dempning i FEM-analyser

https://www.comsol.com/blogs/how-to-model-different-types-of-damping-in-comsol-multiphysics/

=16

Share This:

Kan det gå kvikkleire skred på tomta di?

https://www.ngu.no/blogg/kan-det-g%C3%A5-kvikkleireskred-p%C3%A5-tomta-mi

=12

Share This:

Kunstige øyer København

https://www.linkedin.com/posts/the-b1m-ltd_construction-architecture-copenhagen-activity-6656616694208962561-f-j9

=21

Share This:

Bygningsvern

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-sor-trondelag/bilder-fmst/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/kulturlandskap-i-sor-trondelag/rapport-for-skaun.pdf

=27

Share This:

Alexander Kielland

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/reportasjer/2020/kielland-40-regelverksutvikling/

=22

Share This:

Heart of Tango

=22

Share This:

Frokostmøte Støren, kobling næring og utdanning

https://www.nitr.no/no/moter/6921d447-603d-ca59-b5a6-5dcbed9120b6

=34

Share This:

Marinebyen i Trondheimsfjorden

=39

Share This:

Hengebru Langenuen

=44

Share This:

Vibrasjon og støy – Jan Wigaard 2007

https://docplayer.me/975458-Vibrasjonsproblematikk-pa-offshorekonstruksjoner-eksempler-og-losninger.html

=46

Share This:

Vibrasjon og støy ifm. ventiler

https://www.tu.no/artikler/korrekt-kapasitet-lavere-leven/218499

=46

Share This:

Vibrasjon og støy – masteroppgave

https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/183042/MasteroppgaveDanielBerlinBardsen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

=47

Share This:

HGG-format koblinger

/https://www.hgg-group.com/learn-about/fitting-and-welding/

=45

Share This:

Patent vindmølle

https://patents.google.com/patent/EP2290237A2/zh

=40

Share This: