Category Archives: KONSTRUKSJONER

Bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong: Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt. Skråstagbro med bruk av betongelementer 30m høy mast (energi infrastruktur) som består av 20 elementer (profiler med bestemmt tværsnitt) som er for-produsert i stålverk og skruet sammen på plass. Det handler om […]

=182

Read more

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være: Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin Produksjonsmetoder Profilvalg Knutepunktsdetaljer Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse, maskiner) Strengere regler for kontroll, godkjenning og utførelse gir mer omfattende kontroll av bl.a. sveiser. Gjør det mer lønnsomt å lage gode knutepunktsdetaljer. Valg av sveis kontra bolter. Hva er […]

=214

Read more

Vibrasjoner og strukturdesign

Dette er en aktuell problemstilling for masteroppgave: Interessant tema i den sammenhengen som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?): Design for marint miljø 2 Innhold Dynamisk likevekt, egenfrekvenser, demping og beregning av dynamisk lastfaktor; dynamiske egenskaper for (marine) konstruksjoner; beregning av tvungen respons fra harmonisk last, generell lasthistorie og kortvarige laster; egenfrekvenser for […]

=231

Read more

SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN

Det har over tid vært dialog med Olav Olsen rundt studentoppgaver innen temaet vind på vindmøller. Det startet i utgangspunktet med en henvendelse fra fornybar på NTNU. Noen overordnede forslag til oppgaver kan være: Effekt av flyter bevegelse på produksjonen: Her kan en standard Semi, som vel allerede er inkludert i Ashes benyttes. Her vil […]

=270

Read more

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master. 1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til manifolden ser ut som den gjør. 2. Lage forenklede modeller av en manifold i USFOS og i Abaqus 3. Sette seg inn i operasjonslasttilfeller som skal virke sammen med temperaturutvidelseslastene […]

=256

Read more