Computational Mechanics Europe – summary

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-0.JPG

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-9.JPG

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-8.JPG

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data 20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-3.JPG

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/276%20Autostrade/Photos%20of%20276/after%20car/IMG_1415.jpg

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/Rob886%20LIER/Report/rob886-887.pdf

https://www.vegvesen.no/s/robust/Presentation/ROBUST_StatisticalDataRealLife_TRL.pdf

https://www.vegvesen.no/s/robust/Presentation/ROBUST_ParameterStudy_TRL.pdf

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-9.JPG

https://books.google.no/books?id=kOgmsKopRBIC&pg=PA634&lpg=PA634&dq=computational+mechanics+europe++berlin+2003&source=bl&ots=Dh3GpbhbGL&sig=ACfU3U1WesxDGkR6B4gj7Mn9-PVNjiB-kQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwif1dCprbjqAhWPxIsKHRJYB-AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=computational%20mechanics%20europe%20%20berlin%202003&f=false

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-8.JPG

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data 20(Public)/T4.1/050111_813284BA03%20CIDAUT/Photos/after_test/813284BA03-POS-3.JPG

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/276%20Autostrade/Photos%20of%20276/after%20car/IMG_1415.jpg

https://www.vegvesen.no/s/robust/Full_scale_tests/WP4%20Test%20data%20(Public)/T4.1/Rob886%20LIER/Report/rob886-887.pdf

https://www.vegvesen.no/s/robust/Presentation/ROBUST_StatisticalDataRealLife_TRL.pdf

https://www.vegvesen.no/s/robust/Presentation/ROBUST_ParameterStudy_TRL.pdf

https://books.google.no/books?id=kOgmsKopRBIC&pg=PA634&lpg=PA634&dq=computational+mechanics+europe++berlin+2003&source=bl&ots=Dh3GpbhbGL&sig=ACfU3U1WesxDGkR6B4gj7Mn9-PVNjiB-kQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwif1dCprbjqAhWPxIsKHRJYB-AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=computational%20mechanics%20europe%20%20berlin%202003&f=false

=2

Share This:

Innlegg Fosenbrua

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/09/11/Fosenbrua-like-viktig-for-Trondheim-22633561.ece

=1

Share This:

Energitransformeringsrapport

https://download.dnvgl.com/eto-2020-download?utm_source=LinkedIn&utm_medium=social&utm_campaign=ETO2020&utm_content=oilandgas

=2

Share This:

Vindmølle – selvlaget

https://www.telia.no/magasinet/teknologi-og-design-skal-bidra-til-det-gronne-skiftet/?utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_content=usp&utm_campaign=b2b_prospecting_2020-w36-44_33134_family-usp-startup_puls4&fbclid=IwAR3Ih-OvXjP4c9vZId3U2U5vWI6fJPPJ8iXevPkU2UrZIoCHMy_I4V9svdE

=9

Share This:

Børsabåten

https://www.facebook.com/kystensarvmist/

=5

Share This:

Emotional Intelligence

https://www.fastcompany.com/3059481/7-reasons-why-emotional-intelligence-is-one-of-the-fastest-growing-job-skills

Kan være tema det er verd å bruke mer tid på i faget TBYG3021 Ingeniørfaglig systemtenkning.

=2

Share This:

Plussbyen Trondheim

=5

Share This:

Climate change

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=climatechange

=10

Share This:

Hope Norway – dronepiloter

https://www.linkedin.com/company/hopenorway/?originalSubdomain=no

=11

Share This:

Plan for implementering av kunstig intelligens i byggebransjen

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2658899h

=4

Share This:

Optimalisering av fagverksbjelke i stål

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2660159

=4

Share This:

Digital tvilling – tverrfaglig initiativ

https://karrierestart.no/ledig-stilling/958005

=7

Share This:

Bjørnafjorden, submarine

https://karrierestart.no/ledig-stilling/1293192?viewName=JobAdPrint

=7

Share This:

Forskrift Gaulosen

https://www.regjeringen.no/contentassets/c1c128d9247745b2af4985affe955b4b/forskrift-gaulosen-17062016.pdf

=10

Share This:

Langnuen verdens lengste aluminiumsbru?

https://www.hydro.com/en/media/news/2020/joining-forces-to-make-the-worlds-longest-aluminium-bridge-a-reality/

=12

Share This:

Delft Hyperloop

https://www.delfthyperloop.nl/en/

=14

Share This:

Dalbekk

DBjørndalsveien
1481 Hagan

Link

Vei fra buss ved Hagansenteret

Gangvei fra Romsås T-bane (kan kortes inn via stier fra Steinbruvannet)=18

Share This:

CO2 fangst for NORCEM

https://www.akersolutions.com/news/news-archive/2020/aker-solutions-signs-agreement-to-deliver-co2-capture-plant-for-norcem/

=20

Share This:

Regulering for havvind

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/

=19

Share This:

Dempning i FEM-analyser

https://www.comsol.com/blogs/how-to-model-different-types-of-damping-in-comsol-multiphysics/

=25

Share This:

Kan det gå kvikkleire skred på tomta di?

https://www.ngu.no/blogg/kan-det-g%C3%A5-kvikkleireskred-p%C3%A5-tomta-mi

=19

Share This:

Kunstige øyer København

https://www.linkedin.com/posts/the-b1m-ltd_construction-architecture-copenhagen-activity-6656616694208962561-f-j9

=33

Share This:

Bygningsvern

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/utgatt/fm-sor-trondelag/bilder-fmst/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/kulturlandskap-i-sor-trondelag/rapport-for-skaun.pdf

=37

Share This:

Alexander Kielland

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/reportasjer/2020/kielland-40-regelverksutvikling/

=30

Share This:

Heart of Tango

=31

Share This:

Frokostmøte Støren, kobling næring og utdanning

https://www.nitr.no/no/moter/6921d447-603d-ca59-b5a6-5dcbed9120b6

=44

Share This:

Marinebyen i Trondheimsfjorden

=48

Share This:

Hengebru Langenuen

=49

Share This:

Vibrasjon og støy – Jan Wigaard 2007

https://docplayer.me/975458-Vibrasjonsproblematikk-pa-offshorekonstruksjoner-eksempler-og-losninger.html

=49

Share This:

Vibrasjon og støy ifm. ventiler

https://www.tu.no/artikler/korrekt-kapasitet-lavere-leven/218499

=50

Share This:

Vibrasjon og støy – masteroppgave

https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/183042/MasteroppgaveDanielBerlinBardsen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

=51

Share This:

HGG-format koblinger

/https://www.hgg-group.com/learn-about/fitting-and-welding/

=48

Share This:

Patent vindmølle

https://patents.google.com/patent/EP2290237A2/zh

=43

Share This: