Prosjektgjennomføring


Referanseprosjekter


– Gjennomføring av prosjekter i Olje&Gass – store offshoreprosjekter
– Gjennomføring av prosjekter i byggebransjen
– Markerdførings og salgprosesser i Olje&Gass, skipsindustrien og byggebransjen
– Teamarbeid og teamutvikling
– Gjennomført ca. 50 ansettelser med godt resultat
– Definere og veilede 150 ulike studentprosjekter og utvikling av eget opplegg for byggstudenter i faget Ingeniørfaglig systemtenkning

Share This: