Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU havrom www.konstruksjon.com

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712 Share This:

=15

Continue Reading... Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU Bygg Innland www.konstruksjon.com

Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610471 Share This:

=15

Continue Reading... Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU Bygg Innland www.konstruksjon.com

Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610468 Share This:

=16

Continue Reading... Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU havrom www.konstruksjon.com

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897 Share This:

=17

Continue Reading... Knekking ved installasjon av bøttefundament
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU Bygg Innland

Bo i ulendt terreng ….

Share This:

=128

Continue Reading... Bo i ulendt terreng ….
Posted in KONSTRUKSJONER

Spektakulære boliger i ulendt terreng

Share This:

=133

Continue Reading... Spektakulære boliger i ulendt terreng
Posted in KONSTRUKSJONER

Spektakulær skråstagbru i Kina Share This:

=148

Continue Reading...
Posted in KONSTRUKSJONER www.konstruksjon.com

Stress consentration factors

https://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3Dhttps://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3D Share This:

=175

Continue Reading... Stress consentration factors
Posted in KONSTRUKSJONER

Mange flotte historiske havromskonstruksjoner å se i Kristiansund i helga

Kystkulturens konstruksjonsløsninger viktig basis for videre utvikling av havrommet. Share This:

=213

Continue Reading... Mange flotte historiske havromskonstruksjoner å se i Kristiansund i helga
Posted in KONSTRUKSJONER

“Plane stress” kontra “plane strain”

Share This:

=188

Continue Reading... “Plane stress” kontra “plane strain”
Posted in KONSTRUKSJONER SAMHANDLING

Aldri gi opp!

Share This:

=239

Continue Reading... Aldri gi opp!
Posted in KONSTRUKSJONER www.konstruksjon.com

Naust på påler

http://www.aftenposten.no/bolig/Et-moderne-naust-pa-paler–Forst-trodde-jeg-han-tulla-9618b.html Share This:

=200

Continue Reading... Naust på påler
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU havrom

Vær og vind …. bølger

Bølger Share This:

=186

Continue Reading... Vær og vind …. bølger
Posted in KONSTRUKSJONER

The importance of clasic handcalculation

The importance of classic hand-calculations Share This:

=206

Continue Reading... The importance of clasic handcalculation
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU Bygg Innland

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for alpene

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for Alpene Share This:

=206

Continue Reading... Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for alpene
Posted in KONSTRUKSJONER

Design of Safety Barriers on the Road

Design of Safety Barriers Share This:

=182

Continue Reading... Design of Safety Barriers on the Road
Posted in KONSTRUKSJONER

SAAB et merke for ingeniører

Link Jeg kjører min andre SAAB, en av de siste før General Motors tok over. Kvalitet koster… Share This:

=203

Continue Reading... SAAB et merke for ingeniører
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU Bygg Innland NTNU havrom

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim Share This:

=193

Continue Reading... Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU Bygg Innland

Stavåbrua har kapasitetsproblemer

Stavåbrua sør for Berkåk antydes å ha kapasistetsproblemer Share This:

=200

Continue Reading... Stavåbrua har kapasitetsproblemer
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU Bygg Innland

Gamle Hell jernbanebru skal forskes på i ti år

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2016/06/29/Forskere-skal-f%C3%A5-den-gamle-brua-p%C3%A5-Hell-til-%C3%A5-kollapse-12961592.ece Share This:

=169

Continue Reading... Gamle Hell jernbanebru skal forskes på i ti år
Posted in KONSTRUKSJONER

Master theses “Department of Structural Engineering” NTNU

Link to Department of Structural Engineering master theses Share This:

=291

Continue Reading... Master theses “Department of Structural Engineering” NTNU
Posted in KONSTRUKSJONER

Bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong: Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt….

=171

Continue Reading... Bacheloroppgaver på betong
Posted in KONSTRUKSJONER

Produktløsninger fra Aibel

Produktløsninger fra Aibel Ansvarlig for produktløsninger er Lars Horn. På stålsiden i Asker er Wenche Valen kontaktperson. Studenter kan gjerne ta kontakt med meg for…

=210

Continue Reading... Produktløsninger fra Aibel
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være: Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin Produksjonsmetoder Profilvalg Knutepunktsdetaljer Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse,…

=207

Continue Reading... Stål som bæresystem i bygninger
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Vibrasjoner og strukturdesign

Dette er en aktuell problemstilling for masteroppgave: Interessant tema i den sammenhengen som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?): Design for marint miljø…

=225

Continue Reading... Vibrasjoner og strukturdesign
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Effekt av miljølaster og stabilitetsproblematikk

  Kværner Jacket Technology har endel programvare som kan testes ut i samarbeid med med.   Share This:

=238

Continue Reading... Effekt av miljølaster og stabilitetsproblematikk
Posted in KONSTRUKSJONER

Dynamics Pedestrian Bridges

Sjekk av dynamikk gangbruer – Prosjekteringsregler for bruer håndbok 185 – gammel versjon. Aktuell bru å se på. Nesttun gangbru. Referanse i Brutus: 12-2523 Nesttun…

=241

Continue Reading... Dynamics Pedestrian Bridges
Posted in KONSTRUKSJONER

Izmit Bay Bridge Open 1 July 2016

Wikipedia Izmit Bay Bridge COWI’s hjemmeside The Izmit Bay suspension bridge to be built in record time. Share This:

=226

Continue Reading... Izmit Bay Bridge Open 1 July 2016
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?

Denne brua blir nå oppgave for studentene i Ingeniørfaglig systemtenkning i januar og februar 2018. Jomar Tørset tenker at Jøabrua kan være en oppgave for…

=297

Continue Reading... JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua

Vi planlegger å se på nettverksbuebruas styrker og svakheter i forhold til byggemetoder som alle er forskjellig for disse bruene og oppførsel i ferdigtilstand. Studentene…

=250

Continue Reading... Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN

Det har over tid vært dialog med Olav Olsen rundt studentoppgaver innen temaet vind på vindmøller. Det startet i utgangspunktet med en henvendelse fra fornybar…

=262

Continue Reading... SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master. 1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til…

=244

Continue Reading... Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER