Serieproduksjon av flytebruer

Kleven verft har fått støtte til å utvikle metoder for serieproduksjon av flytebroløsninger. Tronheimsfjordbrua skal være flytebru og den skal være selvfinasierende https://www.tu.no/artikler/verdens-lengste-flytebru-kan-bli-en-brukonstruksjon-verden-aldri-tidligere-har-sett/407471 Share This:

=117

read more

Seasight future on the fjord

Seasight-ii-future-of-the-fjord Dette er et nok et tilskudd i forhold til å kunne bruke havrommet. Kostnader knytter til vindmøller Fest for verdens første havmerd på Frøya Link til verdens første havmerd på www.froya.no Forskere møter motkrefter på negative funn. Er det så lurt for Norge på lang sikt med sine ambisjoner?…

=140

read more

Utviklingen innenfor droner er eksplosiv

https://www.dagbladet.no/video/ibUYjnwaF5A https://www.tu.no/artikler/denne-dronen-lofter-200-kilo-vasker-og-fjerner-is-fra-vindturbiner/433528 https://www.nrk.no/norge/i-fremtidens-taxi-flyr-du-forerlost-1.13896746 http://www.universitetsavisa.no/forskning/2018/01/03/NTNU-ønsker-å-utvikle-ambulansedroner-71170.ece https://dms.licdn.com/playback/C4D00AQEKrLVREjr22A/47c1462b21ca449e81a69d561bb5d876/feedshare-mp4_500/1479932728445-v0ch3x?e=1515016403&v=alpha&t=TBZYdjDIbY0YMeKor_XmhttMX4OxvLXFwdkejIBO-ug https://www.tu.no/artikler/denne-skal-fly-travle-mennesker-over-tett-bytrafikk-og-ut-til-flyplasser/415165 https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e1KQkO/Vi-trenger-bedre-og-flere-veier-i-mange-ar-fremover–Karin-Yrvin https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/RxR0XW/Bor-vi-betale-over-1000-milliarder-for-veier-kanskje-ingen-trenger-i-morgen–Erling-Dokk-Holm http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2017/11/15/To-tr%C3%B8nderske-selskaper-fikk-designpris-15604690.ece https://www.aftenposten.no/bil/Ny-teknologi-vil-forandre-hvordan-vi-eier_-kjorer-og-kjoper-bil-10742b.html Rammeverk for førerløse biler på plass i USA http://pluss.vg.no/2017/10/01/2949/2949_24152612 Droner erstatter forskningsskip Droner som reddende engel i Afrika Lage bru med droner Fra Dagbladet: Teslasjefen mener det haster med å gjøre noe før roboter tar over Det var planer om…

=165

read more

Ferjefri E39

Vindmålinger Halsafjorden https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/english/news/roads-and-fjord-crossings-are-changing-and-modernizing-the-world-as-we-know-it http://www.bygg.no/article/1332628 https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer Share This:

=138

read more

Prosjekter knyttet til Trondheimsfjorden

Som en del av faget TBYG3021 Ingeniørfaglig systemtenkning har det vært gjort studentprosjekter rundt temaet i 4 år allerede. Se faget hjemmeside her: https://www.ntnu.no/studier/ingeniorfaglig-systemtenkning Se forøvrig www.fosenbrua.no Havnedirektør Einar Hjørthol sier følgende: Vi står foran en større omlegging av transport og logistikk i forbindelse med utvikling av autonome fremkomstmiddel og…

=163

read more

Bacheloroppgave betong som flytekrage i lukket oppdrettsmerd

Botngaard System har utviklet et konsept for semi-lukkede merdsystemer der presenning inngår som lukket produsjonsvolum. Pr i dag benyttes PE eller stål som føytekrage på merdsystemet. Pga framtidige krav til vannbehandling ønsker vi nå å se på muligheten for å konstruere en betongflytekrage, som gir plass og oppdrift for behandlingskomponenter…

=168

read more