www.konstruksjon.com

Konstruksjon og design primært i stål

25 års erfaring med dimensjonering  og design av små og store, faste og flytende stålkonstruksjoner i, under og over vann i tillegg til landanlegg og bruer.

Utvikling og bruk av programvare for dimensjonering har i alle år også stått sentralt.

Underviser i materialvalg og design av stålkonstruksjoner og bruk av NORSOK samt Eurocode faget TBYG3018.

 

TBYG3018 – DESIGN OF OCEAN SPACE STRUCTURES

Share This:

Skip to toolbar