Bølger og vindkrefter

Modeller for bølger i forbindelse med flytebruer ses litt på i øyeblikket.

Swan (Simulating WAes Nearshore):

http://swanmodel.sourceforge.net/

 

Share This: