Evne til refleksjon og læring

x Donald Schøn Den reflektive praktiker Karriereanbefalinger En gutt beskriver oppdragelse basert på materialisme Hva man lærer i idrett To viktige punkter… Mens contra womens brain … Noen refleksjoner rundt dette med karriære.. Å lære basert på erfaringer Roller i de aller fleste historier: Helten, monsteret, eksperten, offeret og utfordreren. … Continue reading Evne til refleksjon og læring