Ilhaugen herregård


https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=177457817 H

Dette ble laget som en test av programmet Archicad som jeg nylig har investert i. Bildene viser eksisterende løsning samt nye “Ihaugen herregård”. Dette siden jeg syntes løsningen som kom opp da jeg jobbet med dette ser ut som en herregård.

Bilde 1

Bilde 2

=32

Share This:

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712

=60

Share This:

Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610471

=60

Share This:

Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610468

=61

Share This:

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897

=77

Share This:

Fatigue strength improvements on bridges

https://www.vegvesen.no/en/roads/Roads+and+bridges/Road+projects/e39coastalhighwayroute/seminars-and-conferences

Poja Shams Hakimi is now presenting “Fatigue strength improvement of bridges” . Join our free online webinar now, or watch later at https://lnkd.in/d349DKv #ferjefrie39 #CHALMERS #PhD #Bridges #Vegvesen 

=177

Share This:

Stress consentration factors

https://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3Dhttps://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3D

=220

Share This:

Å ta betaling for å lese nettside

http://wrastain.blogspot.no/

=244

Share This:

Serieproduksjon av flytebruer

Kleven verft har fått støtte til å utvikle metoder for serieproduksjon av flytebroløsninger.

Tronheimsfjordbrua skal være flytebru og den skal være selvfinasierende

https://www.tu.no/artikler/verdens-lengste-flytebru-kan-bli-en-brukonstruksjon-verden-aldri-tidligere-har-sett/407471

=183

Share This:

Erfaring med Til-tak produkt

Litt erfaring fra bruken av dette produktet privat gjør oss noen tanker rundt produktet som www.konstruksjon.com vurdering.

Vi mener at dette er et bra produkt men man må sikkert i mange tilfeller gjøre lokale tilpasninger og kombinasjoner.

http://www.til-tak.no/

Link til plassering:

Dette er taket er lokalisert her i Kristiansund

=244

Share This:

Video skisseprosjekt Ilhaugen Buvika

Dette kan gjøres mye bedre med litt mer trening og tid.

=203

Share This:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Informasjon om regionalt forskningsfond

=203

Share This:

Bjørndalen bru tas vare på av et lokallag

Bjørndalen bru – kommunen tar over?

Jeg tenker å ta kontakt med dette lokallaget for å få oversikt over status. Dette kan være en fin oppgave for en Ingeniørfaglig systemtenkningsgruppe.

=247

Share This:

Konsept Buvik terrasse

Haveihuis Antwerpen

=239

Share This:

Pilotprosjekt flytebruVedlagt er rapport så langt angående brua

DesignUnderlagSorsundBrua


Sorsundet gangbru som en del av teknologiutviklingen inn om E39 og Fosenbrua. Å utvikle nye konsepter som binder sammen landet på en mer effektiv måte har en stor verdi også generelt. Dette er en teknologiutvikling som også skal være en eksportartikkel internasjonalt.

Mudulene er utskiftbare og det skal være mulige å teste forskjellige løsninger på denne brua.

Halsafjorden inn i NTP som pilotprosjekt. Plutselig så er ordet “pilot” i vinden. Slik jeg skjønner det har det vært en forhistorie her.

Jeg tror at gangbru i Kristiansund vil avdekke ting som fort gjør at kostnaden er spart inn. Halsafjorden er en stort prosjekt i milliardklassen. Det kan kanskje kalles «pilot» men vi kan gjøre det i mindre skala.

Hele brua med unntak av landkar

Link til Youtube video

Plassering av pilot flytebru


Militær  løsning under andre verdenskrig

Et utgangspunkt for til inspirasjon dette. Det ble bygd konstruksjoner til militært i forbindelse med slagene på Normandie i 2, verdenskrig. Den gang  hadde man  svært liten tid til planlegging. De klarte likevel å komme med konstruksjonsløsninger med “bru på havet” på en svært effektiv måte.

https://www.sundbaten.no/

SørsundGoogle bilder fra Google Earth

Sørfjorden bilder fra Tekla


Bakgrunn

Denne brua kommer i tillegg til denne pakken men passer godt inn som en utvidelse. Kristiansund kommune har fått Penger til byutvikling igjennom bl.a. bompenger.


Referat møte med Odd Arild Bugge. Byplansjef, samfunnsutviklingsenheten. Kristiansund kommune

Positive feedback fra Odd Arild Bugge

Takk for hyggelig henvendelse. Slik står «saken» hos oss nå:

Sørsundbrua mellom Kirklandet og Innlandet er smal, høy/bratt, trenger trolig renovering, og er lite egnet for sykkel- og gangtrafikk. Brua inngår i fylkesveinettet.

Havnevesenet foreslår utredet en erstatningsbru litt lengre inn i havnebassenget. Brua trenger en seilingshøyde på 10 meter for å avvikle småbåttrafikken, større skip som Hurtigruta henvises til Markussundet i sør. Brua kan bygges for biltrafikk som avlasting under renovering av Sørsundbrua, til erstatning for Sørsundbrua permanent, eller som gang-/sykkelbru.

Problemstillingen har så langt ingen formell plass i kommunens planverk eller vedtatte utviklingsstrategier.

Kommunen har ikke tatt kontakt med Kystverket ennå.

Avstanden fra kai til kai er 210 meter, opp mot 250 til realistisk brohode på Innlandet. Maksimal sjødybde er 18 meter. Brua vil i tilfelle knytte seg på fylkesvei på begge sider.

Legger ved en prinsippskisse for trasé slik havnevesenet lanserte ideen, samt en liten lek med bilder med to gangbruer av tilsvarende lengde.

Vi har ikke sette på problemstillinger rundt tilknytningspunktene.


 Ymse relevante stikkord

denne typen bruer i byer for å binde sammen sentrum på tvers kan være aktuell flere steder i Norge. Fant denne på nettet (vet ikke mer enn det som står her)

Gangbru Porsgrunn

Knut Andreas Kvåle en aktuell ressurs

Paper til Knut Kvåle

Abaqus til beregninger blir brukt på forskning på IBM.
Marintek (Sintef Ocean) har mest flytende. Offshore Wind er mest IBM. Evaluering av kobling mellom vind og bølge.

Fleksibel struktur i bølge i Reef3d er aktuelt å prøve. Arun Kamath utvikler dette programmet.

Bølgemålinger.

Øyvind W. Wiig Petersen – responsestimering – numerisk modellering

Internasjonalt samarbeid er også en nøkkel…. forslag fra Professor Muskulus

SAITEC Unveils New Floating Wind Platform

Aktuell masteroppgave – Konseptstudie for flytebru
Aktuell masteroppgave – kjedet flytebru
Tidens krav: Doktorgrad på Bergsøysundbrua Vind på Bjørnafjordprosjektet

Sundbåten – kjenner sjøen innenfor området

https://www.sundbaten.no/

Modul på Sørsundbrua

=224

Share This:

Politiker ønsker flere broer i Møre og Romsdal

https://www.tk.no/meninger/leserbrev/more-og-romsdal/more-og-romsdal-trenger-flere-bruer/o/5-51-306612

=193

Share This:

Regionale forskningsfond Midt-Norge

Link til informasjon om forskningsfond

=218

Share This:

Forskningsmidler innen havrom – forskningsrådet

Forskningsmidler innen havrom

=224

Share This:

Campus Kristiansund

Informasjon om Campus Kristiansund fra Tidens Krav

=194

Share This:

Sluppen bru. Tilstanden verre enn antatt

http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2017/04/30/Nye-unders%C3%B8kelser-har-avdekket-materialtretthet-14656101.ece

Sluppen bru støttes opp med forskalingselementer

=251

Share This:

Prosjekt Norge

http://www.prosjektnorge.no/

=220

Share This:

Ferjefri E39

Vindmålinger Halsafjorden

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/english/news/roads-and-fjord-crossings-are-changing-and-modernizing-the-world-as-we-know-it

http://www.bygg.no/article/1332628

https://www.aftenposten.no/norge/i/EddPA/Rekordprosjektet-E39-kan-krympe-enda-litt-mer

=189

Share This:

Bruer til oppgradering i Sør-Trøndelag

Bruer til oppgradering i Trøndelag

=220

Share This:

En ide med behov for forskning

=211

Share This:

Naust på påler

http://www.aftenposten.no/bolig/Et-moderne-naust-pa-paler–Forst-trodde-jeg-han-tulla-9618b.html

=248

Share This: