Her kommer refleksjoner rundt tema gjennomføring i prosjekter. Norge har erfaring med og metoder for å gjennomføre veldig store prosjekter innen olje og gass.

Appropo i forhold til gjennomføring av undervisning:

Professor vil forby forelesninger

Incentiver er viktige. Her er noen stikkord.

Agnar Johansen Universitetet i Tromsø oppsummerte dette med i forbindelse med en sak i Finnmark fylkeskommune.

Det finnes 4 måter å bruke penger på:

1 . Du bruker dine egne penger på deg selv. Kvalitet og pris står i sentrum. Du ønsker høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris.

  1. Du bruker egne penger på andre. Pris er viktigst, du vil betale minst mulig, men det kan gå på bekostning av kvalitet/nytte.

3. Du bruker andres penger på deg selv. Du er opptatt av kvalitet, om ikke like mye som om du brukte dine egne penger på deg selv, men prisen har svært lite å si.

4. Du bruker andres penger på andre. Hverken pris eller kvalitet/nytte er spesielt viktig. Du kan gjerne bruke mye penger på dårlig kvalitet eller liten nytte. Sløsing vil forekomme.

__________________________________________________________________________

Linker

Share This: