Gjennomføringsmetoder

Her kommer refleksjoner rundt tema gjennomføring i prosjekter. Norge har erfaring med og metoder for å gjennomføre veldig store prosjekter innen olje og gass. Appropo i forhold til gjennomføring av undervisning: Professor vil forby forelesninger Incentiver er viktige. Her er noen stikkord. Agnar Johansen Universitetet i Tromsø oppsummerte dette med … Continue reading Gjennomføringsmetoder