Konstruksjon og design primært i stål

25 års erfaring med dimensjonering  og design av små og store, faste og flytende stålkonstruksjoner i, under og over vann i tillegg til landanlegg og bruer.

Utvikling og bruk av programvare for dimensjonering i stål har i alle år også stått sentralt.

Underviser i materialvalg og design av stålkonstruksjoner og bruk av NORSOK samt Eurocode i faget TBYG3018.

Referanser:

Brukonstruksjoner
Flytere
Bunnfaste havromskonstruksjoner
Industribygg

Stikkord fra offshore
Topside utrustningsstål og sekundærstål, Topside hovedstål design, 
Skip (FPSO), Flytere, Jacket Moduler på FPSO,  Sugeanker på havbunnen,  Moduler på FPSO og skip, risere,  Kobling peler og jord, sugeanker og jord

TBYG3018 – DESIGN OF OCEAN SPACE STRUCTURES

Share This: