25 års erfaring med dimensjonering  og design av små og store, faste og flytende stålkonstruksjoner i, under og over vann i tillegg til landanlegg og bruer.

Utvikling og bruk av programvare for dimensjonering i stål har i alle år også stått sentralt.

Underviser i materialvalg og design av stålkonstruksjoner og bruk av NORSOK samt Eurocode i faget TBYG3018.

Referanser:

Brukonstruksjoner
Flytere
Bunnfaste havromskonstruksjoner
Industribygg

TBYG3018 – DESIGN OF OCEAN SPACE STRUCTURES

Share This: