Hvordan du tenker på samhandling med omgivelsene har noe å si for hvordan en kontrakt skal skrives.  Hvis det ikke finnes en kontrakt men likevel samhandling så er det kanskje grunn til det…

Olje&Gass

Entrepriseformer byggebransjen

– Delt entreprise
– Generalentrepriser
– Hovedentreprise
– Samspillsentreprise
– Totalentreprise

For å få det beste ut av de menneskelige ressursene er det viktig å tenke på innflytelse på de som bidrar i prosjektet/bedriften/aktiviteten:

Share This: