Kontraktsformater

Hvordan du tenker på samhandling med omgivelsene har noe å si for hvordan en kontrakt skal skrives.  Hvis det ikke finnes en kontrakt men likevel samhandling så er det kanskje grunn til det… Olje&Gass Entrepriseformer byggebransjen – Delt entreprise – Generalentrepriser – Hovedentreprise – Samspillsentreprise – Totalentreprise Bransjen snakker om … Continue reading Kontraktsformater