Skrog og flyteløsninger

Nye konsepter for flytekonsepter langs kysten er under utvikling og studenter har vært forsøkt knyttet til noen av disse problemstillingene. 140 studenttittler er listet knyttet til faget her: Ingeniørfaglig systemtenkning – TBYG3021 – NTNU . Mange av oppgavene er knyttet til konsept for konstruksjon i sjøen, langs kysten og i arktisk. Stikkord: havvind, flyterbruer, fiskemerder, andre flytekonstruksjoner og langs kysten. Det er ingen tvil om at jeg kunne gjort mye mer her. Historisk har det skjedd mye på konsept innen olje&gass som jeg har vært med på. Noen eksempler er: Exxon Valdez og nye reglerEtter ulykken på Exxon valdez ble det krav til doble skrog på skip. Et kreativ løp for å se om man kunne gå rundt disse reglene var å kjøre med undertrykk i tankene. Det ble regnet på utallige gamle skrog bygd på Stord for å se om man klarte å komme innenfor kravene med en slik løsning. Aker H3 Jeg jobbet en stund med modifikasjon av en H3 og fikk tid til å reflektere over denne riggen som var så effektiv. Dette er viktig industrihistorie. Aagaard er at annet eksempel der det først ble vurdert Njord-løsning men som tidlig ble konkludert at det måtte bli ringpontong (konsekvens – bygd i Korea og ikke i Norge). Njord er bygger videre på prinsippene for en H3. Share This: