Utvikling av struktur/marine programvare

Bruk av programmer i design av konstruksjoner har det vært en prosess på helt siden starten i 1991 men jeg har nå tatt opp igjen programmeringen siden jeg nå er endel av et miljø som jobber mye med simuleringer av oppførsel av strukturer i vann på IBM – Marin byggteknikk – NTNU. Jeg bruker også mye tid på bruk av ulike programmer som finnes i markedet med tanke på eget bruk samt knyttet til undervisningsopplegget på NTNU. Emne – Design av havromskonstruksjoner – BYGT2312 – NTNU . Innføring av kunnskap rundt miljølaster samt kobling mot design står sentralt. Fra 1991 og fram til i dag har det vært en konstant utvikling rundt dette med utvikling av konstruksjonskonsepter og programmer knyttet til design av disse det kan nevnes følgene: På utviklingssiden har jeg jobbet meg mye med kobling mot de hydrodymaniske lastene og WAMIT samt kobling mot programmet SPLICE og pæler/sugeanker. Det ble også utviklet ulike frittstående programmer som Frameplot (resultatplot) og Buckpla for mer effektiv sjekk av plater etter erfaringer på Njord der man brukte veldig mye tid på akkurat dette. Dette programmet var tenkt brukt på Troll C. Fastrudl Fastrudl ble brukt på alle globalanalyser i Akersystemet i 3 10-år. Dvs. 70, 80 og 90-tallet. Min første jobb var å rydde i dette programmet da det var nødvendig å få kvalitetssikret dette programmet skikkelig. Jeg var en del et team bestående av 6 personer som jobbet med dette. I parallell med alle de store prosjektene gikk så ble alle kommandoene som skulle brukes gjennomgått og sjekket. Det ble også gjort videreutviklinger som skulle gjøre beregningene mer riktig eller effektive. De mest viktige delene jeg jobbet med var kobling mot jord og peler (SPLICE) samt og kobling mot hydrodynamiske laster og WAMIT som også var «shareware» og utviklet på MIT. Jeg jobbet også en del med kobling mot PATRAN og modellering av skallkonstruksjoner. Det var også support og deloppgaver som ble gjort i tilknytning til de store prosjektene Troll Olje, Troll gass (Troll A) og Njord som var de første prosjektene som gikk da jeg var der. Av frittstående programmer som jeg laget var Frameplot og Buckpla. Buckpla Buckpla er et eget verktøy for mer effektivt å kunne dimensjonere plater på topsidedekker med bruk av resultater fra SESAM eller den gang Fastrudl. Programmet ble laget for å kunne jobbe mer effektivt og kunne sjekke plater med eller uten stivere iht. siste versjon av NPD og Veritas regler. Programmet ble laget etter at det ble brukt veldig mye tid på det med å sjekke plater på Njord. Frameplot Frameplot er fortsatt i bruk. Frameplot lager plot av geometri og resultater fra bjelkemodeller og blir brukt spesielt på jacketanalyser i Kværnersystemet. Det er kun små endringer som er gjort i programmet siden 1995. Det som er morsomt med dette programmet er at vi fikk tilbakemelding fra Veritas om at det ikke var mulig å gjøre det på den måten som jeg hadde gjort. Dette selv om jeg øyensynlig hadde gjort det. Programmet brukes fortsatt av Jacketgruppa i Aker Solutions i Oslo. Andre programmer Det ble i denne perioden utviklet mange frittstående programmer til bruk på jackets. Det kan nevnes «Appro» som gjør kodesjekk og «Windpack» som kombinerer krefter fra vind og bølger ut fra vind og bølgestatistikk (Windpack er fortsatt i bruk er f.eks. benyttet på alle flammebommer på Johan Sverdrup feltet). Jeg var ikke direkte involvert i utvikling av disse 2 programmene, men brukte spesielt «Appro» mye. Appro har gått ut på dato og et nytt program som bygger over samme lest er blitt utviklet. Dette programmet heter «Seaware». Windpack kan ikke «kjøpes», men det leies ut på lisensbasis, f.eks. til Aker Solutions og det er ikke en del av SESAM-pakken. Konkurranse mellom SESAM og Fastrudl Utviklingen av Fastrudl ble avviklet. Jeg tror at man mistet denne konkurransen også har påvirket utviklingen av SESAM i negativ retning. Så lenge Fastrudl var under utvikling ble også SESAM utviklet videre. Konkurranse er bra. Share This: