Bygninger

Alt fra hytter, hus, låvebygninger og hus i flere etasjer kan tegnes og prosjekteres. Vedlagt er noen eksempler på prosjekter.