Nettverksbuebrua

Nettverksbuen var tidlig på 2000-tallet et eget forskningsprosjekt som en del av forskningsprosjektet STÅLMAT. Det har etter det blitt bygd flere slike bruer i Norge og utlandet.

Her er ei liste over nettversbuebruer bygd i Norge:

Per Tveits orginale bruer:

Bolstadstraumen
Håkkadalsbrua

Bru av det ekstreme slaget:
Brandangersundet

Bruer med buer i stål, tverrbærer i stål og slakkarmet dekke.
Åsnesbrua
Forra brua
Drivabrua
Loftesnesbrua
Bøkfjordbrua
Nordbyveien bru

Gangbru med alle elementer i stål:
Opsund gs-bru

Bruer med buer i limtre og dekke i spennarmert betong
Prestmyra
Steibrua
Hellefossbrua
Einunna bru

Gangbru med bruer i stål og dekke i lasersveist stål
Frønesbrua

Studentoppgaver på NTNU
Vi planlegger å se på nettverksbuebruas styrker og svakheter i forhold til byggemetoder som alle er forskjellig for disse bruene og oppførsel i ferdigtilstand. Studentene må da se på alt fra samvirke mellom stål og betong til dynamisk oppførsel av nettverksbuen. Hva er det som er så bra med denne brua i forhold til dynamikk? Det må bl.a.  ses på at man unngår trykk i alle staver for alle lasttilfeller. Vindanalyser og er også et aktuelt tema.

5 aktuelle bruer å sammenligne er:

1. 14-3117 Brandangersundbrua med hovedspenn 220 meter
2. Åsnes bru settes på plass (video)
Åsnes bru 111 meter (rapport)
3.

Bøkfjordbrua med hovedspenn på 120 meter
4. Forra bru under bygging med spenn på 75 meter
Byggemetode Forra bru er spesiell
Forra bru før den nye buen kom

IMG_1750

5. Nettverksbue over Driva, Sunndalsøra under ferdigstillelse (ref. bilder Jomar Tørset).
IMG_1732

IMG_1740

IMG_1741

ABFugllien_ELSlapgard_FOSlungaard.pdf (ntnu.no)

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *