Trondheimsfjorden marine senter

Trondheimsfjorden Marine Center – A hub with balance with the nature
Project description

Prosjektet ble først etablert som prosjektforslag til “Smart City”-prosjektet i 2019. Jeg fikk først gode tilbakemeldinger fra lederen i prosjektet Smart City. Jeg hørte ikke mer etter det – hvilke kriterier for valg vet jeg ikke.

Dette er et prosjekt i dette innleggets ånd:
Trøndersk samarbeid i verdensklasse – adressa.no (midtnorskdebatt.no)
Fosenbrua like viktig for Trondheim – adressa.no (midtnorskdebatt.no)

Ideer i Bergen til å la seg inspirere av:
Kunstige øyer og småbåtliv: Se hvordan Bergen kan bli når fergene forlater Dokken – Tu.no

Dette prosjektet passer også godt med regjeringens havromstrategi: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/strategier/nfd_havstrategi_2019_norsk.pdf

Ideen er at dette prosjektet skal kunne løse mange av utfordringene i Trøndelag igjennom dette prosjektet.

Dette prosjektet er kjørt som ideutviklingsprosjekter i faget
Ingeniørfaglig systemtenkning – TBYG3021 – NTNU.
Det har blitt kjørt studentprosjekter rundt ideen siden 2015 men ble først satt sammen som ett prosjekt i 2019.

Nøkkeltall om prosjektet:
Antall kilometer vei
Det inkluderer:
Tunneler
– Ilatunnelen:
? km. lang antall kubikk stein?
– Sluppentunnelen
? km. lang antall kubikk stein?
– Kletttunnelen
? km. lang antall kubikk stein?
Senketunnel
? meter lang størrelse?
kubikk betong
kubikk med steinfylling
Senketunnel spiral
? meter lang størrelse?
kubikk betong
kubikk med steinfylling
Flytebru lengde
fundamenter
Jernbanetunnel
? km. lang antall kubikk stein?
Ny Tronheim havn
lengde
størrelse
kapasistet
Marinebyen
Boliger
Næring
NTNU kystsenter

Ideen med prosjektet er å gjøre en investering for framtida som løser mange av de store linjene i forhold til å løse infrastrukturutfordringer i regionen. Ved nærmere ettersyn så er det mange av delementene som er eller har vært utredet/planlagt/planlegges utbygd.

Ved å slå sammen alle disse planene får man en helhetlig løsning.

Noen linker:
Marinebyen Trondheim – bru – forskningssenter energi, sjømat, subsea og boliger – NTNU

Dette prosjektet kunne vært knyttet til miljøpakken
(det er en del paralleller her):
Hjem – Miljøpakken (miljopakken.no)
miljopakken-arsbudsjett-2020-utkast-politisk-behandling-oppdatert-301019.pdf (trondheim.kommune.no)

Samfunnsgevinst

Hvordan skal Nyhavna bidra til det grønne skiftet? – adressa.no (midtnorskdebatt.no)

-Må tenke helhetlig for å nå mål om godsoverføring – Trondheim Havn

Miljøgevinst med prosjektet
Sentralt spørsmål. Hvordan vil dette prosjektet påvirke klimaplanen til Trondheim kommune?
Klimaplan og klimaarbeid – Trondheim kommune

Kostnader
Dette anlegget er dyrt men hvis man likevel skal gjøre tiltak hvorfor ikke samle dette i ett stort prosjekt. Det blir både billigere og gir mindre klimaavtrykk.

Hvis man skal lage en Ilatunnel, Sluppentunnel og Kletttunnel så får man masse steinmasse til overs. Alle disse alternativene er diskutert. Ilatunnelen kommer først. Steinmassene kan brukes som fundament til ei øy i fjorden og en senketunnel (rørbru?) ut dit. Det gir skipspassasje for store skip og redusert behov for stor seilingshøyde under brua. Stor seilingshøyde påvirker kostnaden på brua betydelig.

Hvis man først holder på hvorfor ikke bestemme seg for at ny Trondheim havn blir plassert på Trolla og tilknyttet det samme prosjektet.

Dette prosjektet kan setter fart på Trøndelagsregionen.

Forskningssenter knyttet til Ocean Space Center
Estimation techniques and uncertainties of time for «waiting-on-weather» in marine operations (ntnu.no)
The Ocean Space Center – Snøhetta (snohetta.com)
Maritimt senter til ti milliarder – adressa.no

Ny Trondheim havn og jernbanetunnel
Tema: Torgård – adressa.no (midtnorskdebatt.no)
Ap-topper: Heggstadmoen er en svært dårlig løsning som godsterminal – adressa.no (midtnorskdebatt.no)
Ny godsterminal i Trondheim – Alle artikler – NRK
Tilleggsutredning Torgård (jernbanedirektoratet.no)
godsterminal_low.pdf (mdg.no)
Ny anbefaling om godsterminal i Trondheim – Samferdsel (toi.no)
Ny godsterminal i Trondheim | FriFagbevegelse
Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen – LO i Trondheim

Flytebru
Flytebrua til Fosen er planlagt privatfinansiert utenom nasjonal transportplan. Se www.fosenbrua.no

https://www.nitr.no/no/aktuelt/medlemsnytt/bru+over+trondheimsfjorden+-+en+regional+gamechanger.html

PowerPoint-presentasjon (trondheimsregionen.no)


Nasjonal transportplan:
Kreative anskaffelser (trondheimsregionen.no)

Marinebyen i Trondheimsfjorden og skipspassasje
Når det gjelder Marinebyen i fjorden som egentlig er en løsning får å få til en skipspassasje på 800 meter slik at store skip skal passere der.
Marinebyen er tenkt med en rundkjøringsspiral med en radius på 200 m. Inne i rundkjøringen blir det et basseng med mange muligheter.

Noen linker til hva dette området kan brukes til:
Vil ha denne oppdrettsbyen midt i Trondheimsfjorden (ilaks.no)
https://www.fosenavisa.no/fram-byen-pa-fjorden/
Marinebyen midt i Trondheimsfjorden – PDF Gratis nedlasting (docplayer.me)

Marinebyen kan være et framtidig senter for forskning så kom den noe informasjon om at Ocean Space Center vurdert til å være i sjøen. Det er vedlagt linker der det står noe om prosessen men det kunne med fordel ha blitt begrunnet bedre da nøyaktig hvor det var tenkt og hva motargumentene var ikke kommer fram bortsett fra mulig kvikkleire og kostnader.

Hvis man får man til dette så kommer det som et bra komplement til det Ocean Space Center slik det er planlagt i dag.

Linker:
https://oceanspacecentre.no/wp-content/uploads/2018/09/ks1_oceanspace_2012.pdf
Dette stoppes av kvikkleire – Tu.no
Rapport – NORSK (oceanspacecentre.no)
– Ocean Space bør ligge i Trondheimsfjorden, ikke på Tyholt – adressa.no

NTNU-studentoppgave-gruppe-22-TestsenterBolgerVindEnergi.pdf (fosenbrua.no)

Dette er en løsning som er foreslått som men som blir unødvendig med etablering av denne “øya” i tillegg til at den åpner for mange utviklingsmuligheter.
Presentasjon Flytebro med skipspassasje – PDF Gratis nedlastning (docplayer.me)

Ocean Space Centre må være fremtidsrettet – adressa.no (midtnorskdebatt.no)
Ocean Space Centre tilbake i fjorden – SINTEF

Danskene er inne på det kjeg tenker: Post | Feed | LinkedIn

Fundament på Marinebyen – en rundkjøring under sjøen
Det finnes prosjekter å la seg inspirere for slike prosjekter.
Nordyrbrua er et slikt prosjekt:Watch | Facebook

Det er tenkt at dette skal være ei øy som for øya PeberholmØresundsbrua eller Rovdefjorden, men jeg visste ikke om Rovdefjorden da jeg fikk ideen så inspirasjonskilden var Øresundsbrua. Dette fundamentet kan da også fungerer som havn, næring spesielt for små bedrifter, forskningssenter som en utvidelse av Ocean Space Center samt boliger og fritidsfasiliteter.

Senketunnel og eller rørbru
Det er tenkt senketunnel ut til Marinebyen. Dette vil vi gi en klaring nedover på minimum 30 meter. Det er nok til at Aker Solutions kan ta inn tungløftefartøy inn til Verdal hvis plattformer skal inn og ut.

Senketunnel er ikke et norsk konsept men ble benyttet i Bjørvika i Oslo.
Bjørvikatunnelen – Wikipedia
Verdens lengste senketunnel har fått grønt lys – Tu.no

Rørbru
Dette har ingen i verda klart å byggje – no kan den første røyrbrua komme på Stord – NRK Vestland
Det har aldri skjedd at man trenger større dybde enn 30 meter for skip inn og ut av fjorden.

Det kan tenkes at man likevel må tenke seg en løsning der man må stenge brua og finne en løsning hvis et slikt behov skulle komme. Det enkleste i så tilfelle er mot Marinebysiden da forankringen av brua må tenkes igjennom for denne muligheten.
Presentasjon Flytebro med skipspassasje – PDF Gratis nedlasting (docplayer.me)

fib Bulletins : Guidelines for Submerged Floating Tube Bridges (fib-international.org)

Ilatunnelen
Det skal lages tunnel fra Ila og utover forbi Trolla. Det kommer til å skje uansett. Stein derfra har de funnet at de kan benytte på veiene på Byneset. De har derfor funnet nyttig bruk i alle fall mye av den steinen. I forhold til Fosenbrua så snakket de om muligheten for å kunne bruke noe av den steinen til et framtidig fundament til Fosenbrua. Det er litt uklart for meg om det fortsatt er en mulighet som kan diskuteres grunnet de politiske føringene. Det kan muligens bli oppfattet som illojalt å sette i gang med det nå.  Det kan se ut som om Ila-tunnelen blir realisert først.
Planlegger tunnel mellom Ila og Flakk – adressa.no
Foreslår å utrede tunnel på strekningen Ila-Trolla-Flakk – Bydelsnytt.no
Nydalsbrua (ny bru på Sluppen) – Miljøpakken (miljopakken.no)

Sluppentunnelen
Når det gjelder Nydalsbrua på Sluppen og tunnelen som skal inn der så er det jo kun tunnelportalen som skal lages nå for fremtidig bruk. Det er fortsatt en mulighet å få denne tunnelen koblet til brua.

Skal svare på hvordan Byåstunnelen kan bli – adressa.no
Notat (miljopakken.no)
Byåstunnelen kan gi mindre bilkjøring – adressa.no

Kletttunnelen
Når det gjelder tunnel til Klett så hvis jeg forsto det riktig så har det også vært planer for dette men at det blir lagt på is nå. Det er eksisterende veier på Byneset som tas først.
Svært fornøyd over tunnelplaner – Fosna-Folket (fosna-folket.no)

Påkobling på Klett
Klett – stedet som byen glemte – adressa.no (midtnorskdebatt.no)

Skikkelig vei fra Fosen til E6 på Klett vil redusere trafikken inn mot Trondheim
Byvekstavtaler – regjeringen.no

Byneset
Den generelle føringen fra Trondheim kommune er at Byneset fortsatt skal være landbruksområde. De har golfbane og slikt der også da. Det er ikke i konflikt med prosjektet «Trondheimsfjorden marine senter». Ideen er på plassere nye Trondheim havn på Trolla er aktuell da dette området har vært diskutert brukt til slikt. Hvis man følger med i media så har alle løsninger rundt nye Trondheim havn og ikke minst godsterminal vært diskutert i media. Man har ikke klart å få til en god løsning på det. Med godshavn trenger man jernbane så også dette alternativet kan være en aktuell løsning.

Innkalling-og-saksdokumenter-rådsmøte-årsmøte-Fosenregionen-12.06.20.pdf

Uttrykket som Marinebyen kan få
Eksempel fra København: (14) Post | LinkedIn

Samarbeid med aktører på Fosen
Dette er selvsagt et prosjekt som har stor betydning for Fosen hvis det blir gjennomført.

Kobler storkommune til bru over Trondheimsfjorden – adressa.no
Bru over Trondheimsfjorden til 6 milliarder? – www.konstruksjon.com


Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *