© Referanser

- Melhusbrua (samvirkebru - kasse/betong. Designet ved bruk av beregningsprogrammet Koboss og AutoCad

Pict 1


- Kviteseidbrui (samvirkebru - stålbærer med dekke i betong. Vendeklotoide og bueformet bjelke).
- Korporalsbru (kontroll og godkjenning)
- Nesttun gangbru (stålbue med vertikale stenger, kontroll og godkjenning)
- F&U Nettverksbuebruer i stål under prosjektet "stålmat" Abaqus for å finne knekninglengder for buekonstruksjonen.
- F&U Bruk av analyseverktøy for design av rekkverk, (søk "CME EN1317")
- Mastergrad (Master of Technology Management) med strategi for utvikling av bruteknologi i Norge
- Ingeniørfaglig systemtenkning 2016 Bru over Trondheimsfjorden
- Ingeniørfaglig systemtenkning 2016 Bru som forlengelse av ringvei
- Ingeniørfaglig systemtenkning 2016 Ferrx som teknologi for kontroll av samferdselskonstruksjoner
SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER FOR SAMVIRKE MELLOM STÅL OG BETONG OG SPENNARMERT BETONG