© Stålkonstruksjoner offshore

- Topside utrustningsstål og sekundærstål
- Topside hovedstål design
- Skip (FPSO)
- Flytere
- Jacket
- Manifolder, PLET'er og beskyttelsesstrukturer
- Moduler på FPSO
- Sugeanker på havbunnen
- Moduler på FPSO og skip
- risere
- Trykktanker


- Bjelker
- Plater
- Skallkonstruksjoner
- Stress-skin


- operasjonslaster
- vindlaster
- bølgelaster
- temperaturlaster
- islaster
- hydrodynamiske laster på konstruksjon
- Kobling mellom peler og jord, sugeanker og jord
- Dynamikk på bunnfaste konstruksjoner
- Vibrasjon og støy - roterende utstyr, strømning i rør, vortex shedding


- Operasjonskriterier
- Installasjonskriterier
- Fabrikasjon