Halvparten av norges uppdagede olje i Barentshavet

Med referanse til offhore.no – halvparten av Norges uoppdagede oljeressurser finnes i Barentshavet

Share This:

One thought on “Halvparten av norges uppdagede olje i Barentshavet

  1. Eugene_2rs Reply

    Anslag fra Oljedirektoratet tyder pa at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene pa norsk sokkel finnes i Barentshavet. Ifolge Oljedirektoratets ressursregnskap for 2016 er det totale anslaget for bade oppdagede og ikke-oppdagede petroleumsressurser pa norsk sokkel 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter – omregnet til rundt 90 milliarder fat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *