Betongkonstruksjoner

Eksempelet under er kjapp sjekk av håndberegninger med bruk av analyseprogram. I dette tilfellet momenter i et dekke som er understøttet på midten i uoppsprukket tilstand gjort i SAP2000.

Share This: