Stålkonstruksjoner


For beregninger og tegninger brukes SAP2000. Har pr. i dag ikke lisens på Tekla men det er aktuelt innkjøp hvis det ønskes omfattende støtte på produksjon av stålkonstruksjoner. 

Offshore så er jo Staad aktuell. Det ligner veldig på Fastrudl. Sesampakken brukes noe på prosjekter på NTNU. 

Stålkonstruksjoner offshore
Brukonstruksjoner i stål
Stål i bygninger

Styrkeberegningsverktøy

Bruer

Utledning samvirke formelverk etter gammel standard.

Jobbet med samvirkebruer i stål og betong i Vegdirektoratet fra 1999 til 2004 år. Da ble programmet KOBOSS benyttet som egentlig var et betongprogram for bruer men utvidet til også å bli benyttet for samvirkebruer. På slutten av min tid var RM2000 under uttesting. Det var KOBOSS som ble brukt på Kviteseidbrui og Melhusbrua. tegningene ble den gangen laget i Autocad. Det ble brukt mye tid på tegninger på Kviteseidbrua som har en komplisert geometri. Jeg hadde i tillegg ingen erfaring i å lage tegninger tidligere og bruk av tegneprogrammer. Var også involvert i Korporalsbru samt kontroll og godkjenning av gangsykkelveibru på Nesbru i Bergen.