Tjenester

Sentral Godkjenning (dibk.no) Tiltaksklasse III prosjektering av konstruksjoner. 

  • Konstruksjon og design
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Prosjektgjennomføring

Jomar Tørset er eier, daglig leder og eneste rådgiver innen konstruksjonsproblematikk i  www.konstruksjon.com .

Jomar har 30 års erfaring med lastbærende konstruksjoner og jobber med store og små prosjekter innen fagområdet design av konstruksjoner. Jomar jobber pr. i dag med en lang rekke utviklingsprosjekter på NTNU og underviser i «Design av  havromskonstruksjoner». 

I regi www.konstruksjon.com har det siden 2004 vært gjennomført ulike mindre prosjekter. Det jobbes også i et lengre perspektiv med ulike større prosjekter innen områdene industri og anleggsprosjekter, bygg, brukonstruksjoner og havrom.