CV

Jomar

NAVN: Jomar Tørset
FØDSELSDATO: 27.12.1965
Nasjonalitet: Norsk
Språk: norsk, engelsk
Sivilstatus: Gift, 2 barn født i desember 2012 og november 2014

SAMMENDRAG AV KVALIFIKASJONER

Jeg har siden 1992 opparbeidet meg erfaring innen ledelse, fabrikasjon, analyse, utvikling av beregningsprogramvare og design av små og store, faste og flytende stålkonstruksjoner i, under og over vann i tillegg til landanlegg og bruer. Har erfaring fra de fleste prosjektfaser og gjennomføring av alt fra veldig små til veldig store prosjekter. Har også vært bedriftsleder. Har siden 2015 undervist i design av havromskonstruksjoner og veiledet på ca. 150 studentoppgaver innenfor byggområdet. Jeg er nå ansatt på Marin byggteknikk, Institutt for bygg og miljø etter eget ønske. Fagruppa jobber med forskning på vind, bølger, strøm og iskrefter. Har også eget firma (enkeltmannsforetak) der jeg har hatt prosjekter innen byggfaget.
Offshoresertifikatet mitt fra 2009 har gått ut. OffshoreSertifikat.pdf (konstruksjon.com)

Programvare

Har erfaring med bruk av Sesampakken (Genie, Wadam), Staad og Abaqus i olje&gass industrien. I brudesign har KOBOSS og RM2000 blitt brukt. Jeg underviser nå i bruk av SAP2000, Tekla og IdeaStatica. Jeg har Archicad og SAP2000 privat. Jeg bruker også Autocad litt av og til og Mathcad selvsagt. 

Jobbet på 90-tallet med utvikling av Fastrudl (konkurrenten til Sesampakken) som var intern programvare i Aker-systemet.  Har fortsatt en fortran-kompilator på min PC som blir brukt av og til.

Utdanning
2016 Eksamen i Høyskolepedagikk, NTNU (15. studiepoeng) som kvalifisering til å jobbe med undervisning.

2004 Master of Technology Management program ( 2 årig MBA) som er et samarbeid mellom Norsk teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU ) , Norges Handelshøyskole, Bergen ( NHH ) og National University of Singapore (NUS)

1991 Master of Science, Norsk institutt for vitenskap og teknologi ( NTNU ) , Trondheim. Spesialisering innen programvareutvikling (FEM) og avansert strukturell analyse for å gjøre ståldesign.

1988 Bachelor i anleggsteknikk, Trondheim. Spesialisering innen veibygging, damanlegg, vann og avløp i tillegg til stål, tre, betong og geoteknikk

1985 Videregående skole, Orkdal

ARBEIDSERFARING

2020-21 Undervisningsstilling, Marin byggteknikk, Institutt for bygg og miljø, Fakultet for teknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

2015-20 Undervisningsstilling, Institutt for bygg og miljø, Fakultet for teknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

NTNU, ansatt for å jobbe med konstruksjonsteknikk inn imot Olje & gass i tillegg til  stål og betongkonstruksjoner. Veileder på ca. 150 studentprosjekter

2015 Multiconsult. Seksjonsleder Region Midt Oil & Gas (inkluderer også landanlegg) Markedskartlegging, markedsføring og salg aktiviteter Prosjektledelse, rekruttering, teamutvikling innenfor byggfag, stålkonstruksjoner, rørkonstruksjoner og mekaniske fag.

2013-15 Multiconsult. Seksjonsleder for nyopprettet seksjon inn mot olje&gass. Region Midt Offshore/subsea Markedskartlegging, markedsføring og salg aktiviteter Prosjektledelse, rekruttering, teamutvikling innenfor byggfag, stålkonstruksjoner, rørkonstruksjoner og mekaniske fag.

2010-13 Avdelingsleder GE Oil & Gas Trondheim (Vetco Gray Scandinavia ) som er en integrert del av Subsea Manifold & Connection systems.

2006-10 Teamleder Struktur/ Marine / Analyse / Design.. Aibel, Process&facilities, Billingstad

2006 Konsulent, Aibel. Senior struktur ingeniør Vincent FPSO. Client Maersk (for Woodside).

2004-05 Adm.dir. (3 mnd som teknisk sjef) i Vigor Kristiansund AS. Vigor Kristiansund er et mekanisk fabrikasjonsverksted for stål, aluminium og titan konstruksjoner med leveranser til Nordsjøen.

1999-04 Senioringeniør, Bruavdelingen, stål og hengebrukontoret, Vegdirektoratet Statens vegvesen. Fokus på design, kontroll og godkjenning av bruer og rekkverk.

1992-99 Senior struktur ingeniør, Aker Engineering as. Fokus på utvikling av programvare og utforming av hoved offshore stålkonstruksjoner i henhold til EN, NORSOK og DNV standarder.

REFERANSER

FØRSTELEKTOR MARIN BYGGTEKNIKK, IBM, NTNU
–  Design av havromskonstruksjoner
– Ansvarlig for temaet Vibrasjon og støy i faget “Introduction to Oil&Gas”
Veileder på studentoppgaver
– Forskningsprosjekt på sanntids overvåking av dynamiske konstruksjoner

SEKSJONSLEDER MULTICONSULT OIL&GAS TRONDHEIM

– Involvert i tilbud av personell og prosjektteam på tvers av bransjer spesielt energi og bruer (samferdsel). Komplett tilbud på bru til Trondheim kommune.

-Gangbrustudie, påhengt løsning, fagverksløsning og betongløsning i tett samarbeid med geoteknisk avdeling i Trondheim. Lilleelva bru, Porsgrunn. Prosjektleder og strukturingeniør.

-Tilbud Sintef Tiller flerfase «teststasjon».

– Input til tilbud Winthershall Skarfjell konseptstudie, gasskraft generatorsystem.

– Studie kostnadsestimater påhengt løsning, gangbru i stål, fagverk og betongløsning til bruk for valg av løsning for Statens vegvesen.

– Sintef Tiller Flerfase fundamentering av ny separator.

– RO – solution/Fosdalen Industrier studier. Heidrun Top-up Membran Package.

– Vibrasjon og støy innspill til «Statoil Innovate».

– Prosjektleder Work Shop «Vibrasjoner og støy».

– Leder Trondheim Subsea Initiative under norsk «Centre of Excellence Instrumentation».

– Prosjektleder og strukturressurs Aasta Hansteen SPAR. Støtte Lloyds mot Technip på NORSOK innenfor strukturelle problemer og teknisk sikkerhet på SPAR-delen. 

DEPARTMENT MANAGER GE OIL&GAS TRONDHEIM

– 2012-13 Julimar. Manifolder, PLET’s og «pig receivers».

– 2010-12 Gorgon Greater Expansion. Manifold og PLET scope.

PROCESS&FACILITIES AIBEL

2010 Gudrun anbud

– 2009-10 teamleder Oseberg D utskifting av separator som en del av «Oseberg Gas Treatment Package» prosjektet

– 2009 Skeie strukturstudie.

– 2009 Boligkvarterstudie Oseberg A.

– 2009 Mongstad piperack studier.

– 2006-08 Senior strukturingeniør Vincent FPSO med personell både i Singapore, Thailand og Billingstad

– 2007 Team lead, Structural /Marine / Analysis / Design

KONSULENTOPPDRAG
– 2006 Senior strukturingeniør, Process &Facilities Aibel. Vincent FPSO. Utleid fra Vigor.

VIGOR KRISTIANSUND

– 2004-05, Teknisk leder & Adm. Dir Vigor Kristiansund

NORWEGIAN PUBLIC ROADS ADMINISTRATION

– 2002-03,Teamleder prosjektering av Melhus Bridge, Sør-Trøndelag

– 1999-00,Analyse og design av brua “Kviteseidbrui” Telemark

– 2002-04 Leder for Computational Mechanics Europa (CME)

– 1999-02 Forskning og Utvikling av en konkurransedyktig stålbuebruløsning.

– 1999-04 Kontroll og godkjenning av flere bruer

– 2003-04 Medlem av den lokale fagforeningsstyret i Vegdirektoratet

AKER ENGINEERING (UNDER AKER MARITIME)

– 1999, Involvert i sugeankerdesign og beregninger, Snorre B

– 1998-99, eksplosjonsanalyse, Snorre B semi. Kjellerdekk, og prosessområdet. Abaqus analyser

– 1998, Aker Verdal, offshoreverft. Roll-up Eldfisk

– 1998, Design av utrustningsstål, Oseberg gass jakket. Metodeavdeling Aker Verdal

– 1998-1997, Analyseansvarlig, Oseberg Gass (D) jakket.

– 1997, Analyseansvarlig, Jotun jacket

– 1996-1997, Inplace analyser, Ekofisk 2/4-X.

– 1996-1997 Global analyser modifisering av H3-rigg (Arethusa Neptune) for bruk på dypere vann i Mexicogulfområdet.

– 1996-1997, Transportanalyser, Oseberg øst

– 1996-97, Studier Design / analyser av 2 jacketer, Hermod

– 1995, Valhall jacket, detaljprosjektering

– 1996, Design av skids på MST (prototype, Statoil).

– 1996, Norfra prosjekt, design av stigerør støtte. Utmatningsberegniner av jacket 16/11E (Ved hjelp av SESAM)

– 1996, Design av Åsgard semi, tilbudsfasen

– 1996, FEM-analyse av Visund-skrog med masse fra WAMIT.

– 1992-1997, Programvare utvikling av programmer som FRAMEPLOT

– 1992-1997, vedlikeholde den strukturelle offshore engineering program FASTRUDL (tilsvar med Sesam-systemer)

– 1992-1997, FASTRUDL-støtte og generell analysehjelp til prosjekter som Frøy, Troll-olje, Troll-gass, Njord, Hibernia og også AE kontorer i Stavanger, Bergen, Stord

– 1996-1997, SPLICE-hjelp til prosjekter som Froy og interne studier

– 1992-1997, leverandørkontakt for ICES (Integrated Computer Engineering System) på HP-RISC (Cap Debis, München). FASTRUDL er et delsystem av ICES

– 1996-1997, Strukturingeniør, studier alternativer for plassering av riserer samt detaljprosjektering av valgt løsning, Statoil Europipe 16/11-E stigerørsplattform. Utmatningsanalyse av jacket.

– 1994, Beregning av skrog (skip, DnV-regler) for Aker Stord med ekstra trykk på dekk

– 1994, Strukturingeniør, detaljprosjektering Ekofisk 2/4-X

– 1994 Fundamentdesign, Joanne Foundation

– 1994, Peleklyngedesign, Smørbukk, Jacket

– 1994, Design av peleklynge, NGI-jip

– 1993, Utvikling grensesnitt mellom FASTRUDL og WAMIT. WAMIT genererer hydrodynamiske belastninger til FASTRUDL

– 1993, Testing, kontroll og godkjenning av ICES

– 1993 Utvikling av grensesnitt mellom FASTRUDL og SPLICE (peleprogram bi-lineært).

– 1992 Utvikling av grensesnitt mellom FASTRUDL og PATRAN. PATRAN er en pre- og post-prosessor for strukturelle ingeniørstudier

– 1994-1999, Leder, sekretær og medlem i styret av den lokale fagforeningen i Tekna AE.