Global oppvarming endrer vannkvaliteten i fiskevann(?)

Kontaktpersoner for fiskarlaget. Primært Leder: Joachim Sundi Gangåsvatnet Fiskelag hevder å se flere tegn og en uheldig utvikling med tanke på tilgroing og fiskens dårligere kondisjon. Fiskelaget undrer om noe av dette kan skyldes global oppvarming, eller forsterkes av global oppvarming. Gangåsvatnet ble regulert og kraftstasjonen var i drift fra…

=183

read more

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være: Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin Produksjonsmetoder Profilvalg Knutepunktsdetaljer Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse, maskiner) Strengere regler for kontroll, godkjenning og utførelse gir mer omfattende kontroll av bl.a. sveiser. Gjør det mer lønnsomt å lage gode knutepunktsdetaljer. Valg av…

=174

read more

Vibrasjoner og strukturdesign

Dette er en aktuell problemstilling for masteroppgave: Interessant tema i den sammenhengen som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?): Design for marint miljø 2 Innhold Dynamisk likevekt, egenfrekvenser, demping og beregning av dynamisk lastfaktor; dynamiske egenskaper for (marine) konstruksjoner; beregning av tvungen respons fra harmonisk last, generell lasthistorie…

=192

read more

Droner som kjøretøy og transportmiddel er under stadig utvikling

Hva om droner kan brukes som kjøretøy og  transportmiddel for vanlige folk? Hvor mye er det som mangler for at flyvende objekter kan redusere en del ulemper i forhold til geografi og klimautfordringer som Norge har i lokaltrafikken? http://www.dn.no/magasinet/2014/09/19/2050/Teknologi/dronekursen Teknologien droner der og kan komme til å komme fort i forhold til…

=194

read more

Danning ikke bare ut-danning

Bevissthet rundt betydningen av samhandling som en del av dannelsesprosessen på bachelor byggstudiet Med bruk av SPGR som verktøy. Samfunnet er i endring. Måten vi gjør ting på nå er nødvendigvis ikke det samme som det vi gjør i morgen. Hva skal vi tenke på for å tilpasse hos den…

=6

read more

Thelma Biotel finner vannlekkasjer

THELMA BIOTEL TEKNOLOGI FINNER LEKKASJE I VANN OG AVLØPSSYSTEMER? Ved hjelp av teknologi fra Thelma Biotel skal det bli lettere og mer effektivt å overvåke og sjekke status med dette systemet. Nye metoder vil utarbeides og videreutvikles for å tilrettelegge for en best mulig bruk av teknologien. Det er bl.a….

=191

read more

JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?

Denne brua blir nå oppgave for studentene i Ingeniørfaglig systemtenkning i januar og februar 2018. Jomar Tørset tenker at Jøabrua kan være en oppgave for studentene enten det er bacheloroppgave, masteroppgave eller teamoppgave i Ingeniørfaglig systemtenkning. Fra klipp ukeadressa 27.02.2016 Share This:

=262

read more

Last responsible moment

Organisasjoner som er god på samhandling kan korte ned byggetida og samtidig lære raskere og gjøre mindre feil. Fred Fikse Forbord har i sin bacheloroppgave sett på effektivitet i byggebransjen og da spesielt leilighetsprosjekter. Oppgaven fant han på Veidekkes nettside og har hatt Fredrik Svalestuen som ekstern veileder. Veidekkes gjennomføringsmodell…

=223

read more

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master. 1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til manifolden ser ut som den gjør. 2. Lage forenklede modeller av en manifold i USFOS og i Abaqus 3. Sette seg inn i operasjonslasttilfeller som…

=209

read more

BRUK AV JORDVARME FOR ENEBOLIGER

Har kjørt en oppgave på se på potensiale i jordvarme. På bygg med kjellere jordvarmen isoleres ut. Temperaturen i jorda er på +4 grader. Ett par stikkord har vært Det er funnet at noen gamle hus hadde kanaler under gulvet. Noen indianere plasserte sine telt i forhold til hva så…

=183

read more