Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU havrom www.konstruksjon.com

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712 Share This:

=14

Continue Reading... Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU Bygg Innland www.konstruksjon.com

Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610471 Share This:

=14

Continue Reading... Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU Bygg Innland www.konstruksjon.com

Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610468 Share This:

=14

Continue Reading... Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU NTNU havrom www.konstruksjon.com

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897 Share This:

=16

Continue Reading... Knekking ved installasjon av bøttefundament
Posted in NTNU

Petroleums optimalisering

Petroleum optimalisering Share This:

=150

Continue Reading... Petroleums optimalisering
Posted in NTNU SAMHANDLING

Bevisstgjøring av ingeniørens rolle i samfunnet igjennom PBL

Ingeniørfaglig systemtenkning skal gi studentene et startpunkt i forhold til bevisstgjøring av deres rolle i samfunnet Som faglærer i faget Ingeniørfaglig systemtenkning er jeg stolt…

=178

Continue Reading... Bevisstgjøring av ingeniørens rolle i samfunnet igjennom PBL
Posted in NTNU

Viktigheten av virkelige og aktuelle prosjekter i PBL

Det vi har fått til av prosjektarbeid har vært en suksessfaktor for Ingeniørfaglig systemtenkning i 2017 Etter 2 år med faget Ingeniørfaglig systemtenkning ble i…

=209

Continue Reading... Viktigheten av virkelige og aktuelle prosjekter i PBL
Posted in NTNU

Refleksjon rundt utvikling av studier

http://www.adressa.no/pluss/okonomi/2017/08/07/Orkdalingen-har-doktorgrad-men-fortsetter-med-nettkurs-15102224.ece Share This:

=205

Continue Reading... Refleksjon rundt utvikling av studier
Posted in NTNU

Definisjon Industri 4.0

Link til beskrivelse av Industri 4.0 Share This:

=185

Continue Reading... Definisjon Industri 4.0
Posted in NTNU www.konstruksjon.com

Regionale forskningsfond Midt-Norge

Link til informasjon om forskningsfond Share This:

=169

Continue Reading... Regionale forskningsfond Midt-Norge
Posted in NTNU NTNU Bygg Innland NTNU havrom

Klimautfordringer

Utfordringer i forbindelse med endring i klima Share This:

=164

Continue Reading... Klimautfordringer
Posted in NTNU NTNU Bygg Innland NTNU havrom

Hva er barriere?

Last ned Barrierenotatet 2017 her: https://lnkd.in/gQARWh3 Share This:

=169

Continue Reading... Hva er barriere?
Posted in NTNU NTNU Bygg Innland NTNU havrom

The future of construction?

From university of Stuttgard Share This:

=217

Continue Reading... The future of construction?
Posted in NTNU SAMHANDLING

Betydningen for lokalt eierskap

http://www.adressa.no/meninger/2017/04/01/Tr%C3%B8bbel-n%C3%A5r-eierskapet-glipper-14535307.ece Share This:

=175

Continue Reading... Betydningen for lokalt eierskap
Posted in NTNU NTNU Bygg Innland NTNU havrom SAMHANDLING www.konstruksjon.com

En ide med behov for forskning

Share This:

=163

Continue Reading... En ide med behov for forskning
Posted in NTNU SAMHANDLING

Investering “Fornybar AS”

Deloites rapport har vært hemmelig en stund Share This:

=168

Continue Reading... Investering “Fornybar AS”
Posted in NTNU

Forskningstrategi for NTNU – Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Forskningstrategi for – Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Share This:

=220

Continue Reading... Forskningstrategi for NTNU – Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)
Posted in NTNU

Global oppvarming endrer vannkvaliteten i fiskevann(?)

Kontaktpersoner for fiskarlaget. Primært Leder: Joachim Sundi Gangåsvatnet Fiskelag hevder å se flere tegn og en uheldig utvikling med tanke på tilgroing og fiskens dårligere…

=207

Continue Reading... Global oppvarming endrer vannkvaliteten i fiskevann(?)
Posted in NTNU

Bruk av havrommet – en ny dimensjon

http://www.tu.no/artikler/norsk-selskap-bak-verdens-forste-autonome-skip-til-kommersiell-drift/363811 Autonome skip Research&innovation i EU Share This:

=203

Continue Reading... Bruk av havrommet – en ny dimensjon
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være: Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin Produksjonsmetoder Profilvalg Knutepunktsdetaljer Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse,…

=206

Continue Reading... Stål som bæresystem i bygninger
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Vibrasjoner og strukturdesign

Dette er en aktuell problemstilling for masteroppgave: Interessant tema i den sammenhengen som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?): Design for marint miljø…

=225

Continue Reading... Vibrasjoner og strukturdesign
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Effekt av miljølaster og stabilitetsproblematikk

  Kværner Jacket Technology har endel programvare som kan testes ut i samarbeid med med.   Share This:

=237

Continue Reading... Effekt av miljølaster og stabilitetsproblematikk
Posted in NTNU

Droner som kjøretøy og transportmiddel er under stadig utvikling

Hva om droner kan brukes som kjøretøy og  transportmiddel for vanlige folk? Hvor mye er det som mangler for at flyvende objekter kan redusere en del ulemper…

=222

Continue Reading... Droner som kjøretøy og transportmiddel er under stadig utvikling
Posted in NTNU SAMHANDLING

Danning ikke bare ut-danning

Bevissthet rundt betydningen av samhandling som en del av dannelsesprosessen på bachelor byggstudiet Med bruk av SPGR som verktøy. Samfunnet er i endring. Måten vi…

=21

Continue Reading... Danning ikke bare ut-danning
Posted in NTNU

Thelma Biotel finner vannlekkasjer

THELMA BIOTEL TEKNOLOGI FINNER LEKKASJE I VANN OG AVLØPSSYSTEMER? Ved hjelp av teknologi fra Thelma Biotel skal det bli lettere og mer effektivt å overvåke…

=216

Continue Reading... Thelma Biotel finner vannlekkasjer
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?

Denne brua blir nå oppgave for studentene i Ingeniørfaglig systemtenkning i januar og februar 2018. Jomar Tørset tenker at Jøabrua kan være en oppgave for…

=297

Continue Reading... JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua

Vi planlegger å se på nettverksbuebruas styrker og svakheter i forhold til byggemetoder som alle er forskjellig for disse bruene og oppførsel i ferdigtilstand. Studentene…

=244

Continue Reading... Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua
Posted in NTNU SAMHANDLING

Last responsible moment

Organisasjoner som er god på samhandling kan korte ned byggetida og samtidig lære raskere og gjøre mindre feil. Fred Fikse Forbord har i sin bacheloroppgave…

=248

Continue Reading... Last responsible moment
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN

Det har over tid vært dialog med Olav Olsen rundt studentoppgaver innen temaet vind på vindmøller. Det startet i utgangspunktet med en henvendelse fra fornybar…

=262

Continue Reading... SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN
Posted in KONSTRUKSJONER NTNU

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master. 1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til…

=244

Continue Reading... Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER
Posted in NTNU

BRUK AV JORDVARME FOR ENEBOLIGER

Har kjørt en oppgave på se på potensiale i jordvarme. På bygg med kjellere jordvarmen isoleres ut. Temperaturen i jorda er på +4 grader. Ett…

=207

Continue Reading... BRUK AV JORDVARME FOR ENEBOLIGER