Welcome

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Konstruksjon og design
  • Statiske og dynamiske analyser
  • Offshore, flytende, bruer, bygninger, andre typer konstruksjoner
  • Prosjektgjennomføring (studier, forprosjekter, detaljprosjekter, montasje, ferdigstillelse, demontering)
  • Prosjektledelse og planlegging
  • Mindre arkitekttjenester som har konstruksjonsinnhold

Kontaktinformasjon og lokasjoner

Verktøy

  • Utvikling av analyseverktøy
  • Sesam, STAAD, SAP 2000, Abaqus, Ansys
  • Tekla Structures, AutoCAD, inventor

Share This: