Betongkonstruksjoner

 

Eksempelet under er kjapp sjekk av håndberegninger med bruk av analyseprogram. I dette tilfellet momenter i et dekke som er understøttet på midten i uoppsprukket tilstand. Dette er gjort som et ledd i testing av programmet som brukes i undervisninga på bachelorstudiet på NTNU.

Bruer

Jobbet med samvirkebruer i stål og betong i Vegdirektoratet fra 1999 til 2004 år. Da ble programmet KOBOSS benyttet som egentlig var et betongprogram for bruer men utvidet til også å bli benyttet for samvirkebruer. På slutten av min tid var RM2000 under uttesting. Det var KOBOSS som ble brukt på Kviteseidbrui og Melhusbrua. tegningene ble den gangen laget i Autocad. Det ble brukt mye tid på tegninger på Kviteseidbrua som har en komplisert geometri. Jeg hadde i tillegg ingen erfaring i å lage tegninger tidligere og bruk av tegneprogrammer. Var også involvert i Korporalsbru samt kontroll og godkjenning av gangsykkelveibru på Nesbru i Bergen.

Share This: