Link til hjemmeside Ingeniørfaglig systemtenkning

 

Prosjektene og prosjektrapportene

Prosjektene er per nå tidligfaseprosjekter. Det kan sies skisseprosjekter.

Tidligfase prosesser – forvaltning

Prosessen og prosessrapportene

Link til tips. Presentasjonsteknikk

Å skape god lagånd – 10 åring fra Sør-Amerika

Share This: