På NTNU ser Jomar Tørset på flere interessante problemstillinger og har hatt muligheter til se på problemstillinger igjennom sine studenter.

Bachelorstudiet:
TBYG3018 – DESIGN OF OFFSHORE STRUCTURES
TBYG3021 – INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING
TBYG3019 – STATIKK OG BETONG 2
(Bygger videre på Betong og prosessteknikk )
TBYG3016 – BACHELOROPPGAVE BYGG

Masterstudiet:

TKT4520 – Prosjektering av konstruksjoner, fordypningsprosjekt
TKT4920 – Prosjektering av konstruksjoner, masteroppgave

Eksempler på problemstillinger fra NTNU er:

TILSTANDSKONTROLL
Bruk av Ferrx sin teknologi for tilstandskontroll av stål
(Link Ferrx)
Taubane på Svalbard
Bruk av Thelma Biotel sin teknologi for å finne lekkasjer i rør
(Link Thelma Biotel)

KONSTRUKSJONER
Nettverksbue
Vind på Offshore vindmøller i samarbeid med Dr. Tech. Olav Olsen
Bruer med samvirke mellom stål og betong sammenlignet med bru i betong spennarmert
Havet som lokasjon av næring og boliger
Billigere konstruksjoner for fjordkryssninger
Sugeankerløsninger på havbunnen
Kværner Verdal smarte løsninger for løft
NTNU Oceans

ANNET
Bruk av jordvarme for eneboliger

SAMHANDLING

Samhandling og organisasjonsutvikling er et eget tema

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *