www.konstruksjon.com

TBYG3019 – STATIKK OG BETONG 2

Emne beskrivelse: TBYG3019 – STATIKK OG BETONG 2

Forelesningsplan: Link til forelesningsplan betong

Betong er tingen – Prima Vera (1976 til 1984)

Betongdelen :

Kunnskap: Studenten skal ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan en beregner konstruksjonsdeler i plasstøpt armert betong. Ferdigheter: Studenten skal kunne utføre beregninger iht EC2 for alle vanlige konstruksjonsdeler i plasstøpt armert betong. Kompetanse: Studenten skal forstå grunnlaget for beregningsmodellene som brukes.

 • Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 1-1: Almenne regler for bygninger: NS-EN 1992-1-1 (EC2)
 1. Bjelker/enveisplater
 2. Søyler
 3. Skiver
 4. Toveisplater
 5. Flatdekker
 6. Fundamenter
 7. Spennarmering
 8. Samvirke mellom stål og betong

Andre standarder:

 • NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner
 • Nasjonalt tillegg NA Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 1-1: Almenne regler for bygninger
 • Eurocode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong Del 2: Bruer
 • Nasjonalt tillegg NA Eurocode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong Del 2: Bruer

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

www.bokhylla.no ligger masse bøker ute som er gratis.

1. Armeringsarbeid, ved Entreprenørenes Landssammenslutning.
2. Norsk Betongforening Publikasjon nr. 8
3. Forskalingsarbeid ved Entrepenørenes Landsforening
4.
Armert betong, Egil Berge – Norges Landbrukshøyskole
5. Armeringsboka Landsforeningen for bygg og anlegg, Universitetsforlaget
6. Forankring av stål/armering

Tekla

Kjapp animasjon

Applikasjoner:

Pad footings
Pad footing reinforcement
strip footing
Starterbars for footings

Share This:

Skip to toolbar