Konstruerer trekonstruksjoner etter ønske. Det jobbes med et bygg på 8 etasjer.

Woodol – aktuelle tema.

Link til CLT-elementet: http://woodcon.no/wp-content/uploads/2018/03/Stora-Enso_CLT-Teknisk-brosjyre.pdf


En fagverkskonstruksjon tegnet for en bonde i Hedmark. Spennvidde 6.8 meter. Dimensjoner for normale laster på ei “låvebru”.

Her har jeg lekt meg litt med å lage noen trapper i Tekla til bruk for et sted med vanskelig tilkomst.

Share This: