Utvikling av styrkeberegningsverktøy

Har helt siden videregående, fra 1983 drevet med programutvikling.

Det ble etterhvert styrkeberegninger av konstruksjoner som spesialfeltet. Gikk ut fra institutt for konstruksjonteknikk, byggavdelingen, NTH i 1991 med spesialisering innenfor utvikling av programvare for styrkeberegninger samt ståldesign.

Drev i flere år med utvikling av programmet Fastrudl for Aker Engineering (Aker Solution/Kværner i dag). Programmet ble i min tid blant annet brukt på Troll Olje, Troll Gass (Troll A) og Njord. Jeg var selv ansvarlig for analysene på Jotun jacket samt Oseberg Gass jacket (Oseberg D) i 1997. Det første analysejobbene jeg fikk var på Aasgaard. Der konkluderte vi fort med at Njord konseptet ikke kunne brukes da Aasgaard ble for stor. Skroget fikk ringpontong og ble bygget i Korea. Det var nedtur i Aker på den tiden der man så på flytere som satsningsområde og bygging på dypere vann og serieproduksjon på den gang Aker Verdal (i dag Kværner).  Man jobbet med studier for å finne hvor lang man kunne trekke det på jacketsiden. Med store vanndyp opp mot 300 meter får man man med utmatning.

Det var en spesiell følelse å være der ute på osebergfeltet og gjøre modifikasjoner på topsiden på den samme jacket i Aibel i 2008.

På NTNU bruker jeg mest NAG Fortran builder. Jeg jobber med å få til mer effekt bruk av programmene SAP 2000, IDEA Statica og Tekla Structures i tillegg til Abaqus. Har også sett på Archicad.

Jobber i den sammenheng med flere løsninger på egen hånd og i noen sammenheng også som caser i undervisningen i faget Ingeniørfaglig systemtenkning.

Share This: